Waarden

1. Generositeit
2. Gedeelde verantwoordelijkheid
3. Gastgeverschap
4. Betrokkenheid
5. Wederkerigheid

 

Handvaten

 

1. Hybride praktijken

Beyond the Black Box presenteert werk of artistieke praktijken die zich bewegen tussen verschillende disciplines, op het snijvlak tussen podiumkunst en beeldende kunst, dat grensoverschrijdend en verbindend is, pendelend tussen Vlaanderen en Nederland. Het is een uitnodiging aan de maker om nieuwe vormen uit te proberen, om te experimenteren met opstellingen, publiek, ruimte, tijd.

2. Programmatie

Beyond the Black Box is geen format, maar wordt elke keer heruitgevonden, om de meest passende en interessante context te bieden voor het werk. Daarbij worden de ruimtes ook telkens aangepast en anders ingezet. Programmeren in dialoog. Dit vraagt intensief contact tussen makers en podium en een wederkerigheid in het gesprek. Het werk is leidend, niet de context. Het is maatwerk. Tegelijk vraagt dit om een nieuwsgierige en flexibele houding van de makers en het van het podium, om het werk te herdenken in deze specifieke ruimte en context. Het samenstellen van het programma gebeurt ook in dialoog met de partners. De verschillende visies en achtergronden versterken elkaar en houden elkaar scherp. Het podium is eindverantwoordelijke, maar staat niet alleen in voor deprogrammering en organisatie.

-> idee voor nieuwe partners: programmaraad samenstellen? Om een zekere continuïteit te waarborgen.

3. Fair P

Fair Practice gebeurt in dialoog en is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat we streven naar een zo correct mogelijke verloning en goede werkomstandigheden. Alle artiesten en crew die aan het werk zijn op speeldagen worden vergoed volgens CAO. Het doel is om ook de bouwdagen te vergoeden, ofwel door het podium ofwel dooreen andere partij (producent, partner). Goede verloning weegt zwaarder dan zoveel mogelijk makers uitnodigen. Hoge kosten van een project zou niet in het nadeel mogen werken van het project. m.a.w.: de kosten mogen geen bezwaar zijn als we het werk interessant/belangrijkvinden.

4. Context & inbedding

Beyond the Black Box verbindt makers met elkaar en met de sector.

Community building

Makers elkaar laten ontmoeten door een langere aanwezigheid te vragen, een gezamenlijk diner en aftrap te organiseren.

Professionalsdag

Verbinding maken tussen makers en professionals In bedding Verbinding zoeken met partnerorganisaties en lokale context

Discours

Het opbouwen van theorievorming, kennisuitwisseling faciliteren vb. masterclass voor hybride kunstkritiek

5. Publiek Engagement

Beyond the Black Box vraagt een actieve betrokkenheid van het publiek, een open houding. Daarover dient helder gecommuniceerd te worden. Gidsen Het programma is doorlopend, je kan jezelf door het programma leiden en laten leiden door de organisatie. Het publiek dient daartoe actief te worden aangesproken en geadviseerd door de organisatie, als deel van het gastgeverschap. Hybride programma Het publiek krijgt een combinatie aangereikt van een toegankelijk basisprogramma en een programma achter tijdsloten. Integraal Het publiek maakt onderdeel uit van het werk en daarmee van de kwetsbaarheid van de makers. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor het slagen van het werk.

 

door Lisa Wiegel, Artistiek leider / Programmering podiumkunsten
Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond