Salomé Mooij

Biografie

Salomé Mooij, performer en theatermaker, is geboren in Den Haag op 10 december 1990. Na de middelbare school reist ze naar België om Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Theater regie aan het RITCS (Brussel) te studeren. Na haar afstuderen in 2018 tourt ze in België met het werk van haar eigen collectief Dividu, en in Europa met Dying Together van Lotte van den Berg. De komende jaren focust Salomé zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk. Daarbij wordt ze ondersteund door SoAP, C-Takt, De Brakke Grond, wpZimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Salomé maakt insitu werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Zo probeert zij de wereld rondom haar te begrijpen en zo onbevangen mogelijk te benaderen. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken.

Foto: Pedro Morato

In residentie Reconstructie van een schuilplaats

een oefening in schuilen / een stedelijke meditatie / een architecturale performance

‘Ik stel me een ruimte voor waarin het functionele geraas even verstomt, of misschien gedempt doorklinkt, waarin een hartslag vertraagt, alsof er een andere tijd heerst, een ander ritme, er ineens andere dingen toe doen, zoals lichtflikkeringen en geschuifel, terwijl daarbuiten andere werelden gelijktijdig bestaan.’ – Salomé Mooij

Reconstructie van een schuilplaats verkent de mogelijke schuilplaatsen in de grootstad. Ruimtes waarin je kunt verwijlen zonder je te moeten verantwoorden, plekken waar stilstaan geen verdachte zaak hoeft te zijn, noodzakelijke ademruimtes in de snelle stroom van het dagelijks leven in de stad. Dit zijn plekken die door opschoning, privatisering en commercialisering steeds meer verdwijnen, terwijl de nood eraan lijkt te groeien. De verkenning is een oefening om samen na te denken over het belang van deze plaatsen in onze gedeelde, stedelijke omgeving.

Salomé Mooij (1990) is performer en theatermaker. Zij maakt in situ performances die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Zo probeert ze de wereld rondom zich te begrijpen en zo onbevangen mogelijk te benaderen.

project details

In residentie Gathering Ground

Een afbakening zonder grenzen / een fysieke oefening in gelijkheid / een gezamenlijk bouwreflectie

In Gathering Ground werkt Salomé rond de vraag wat er gebeurt als je het aardoppervlak helemaal gelijk zou verdelen over alle menselijke aardbewoners. Kan dit? Hoe zet je deze lijnen uit, en klopt het dan? Is er genoeg ruimte voor iedereen? Ons ruimtegebruik fascineert haar in een tijd waarin ruimte schaars lijkt. In dit naïeve, hands-on gedachte-experiment wil zij, samen met het publiek, de huidige verdelingen ondervragen. Hoe veel ruimte zou er per persoon kunnen zijn? Hoe veel ruimte hebben we nodig? Hoe veel ruimte nemen we werkelijk in? En hoe hebben de afgelopen maanden onze blik hierop verandert? Door het letterlijk in kaart brengen van de beschikbare grond per persoon hoopt zij meest abstracte statistieken tastbaar te maken.

project details

In residentie Constructie van een wildernis

een verkenning van de natuur in onze stad.

Theatermaker en performer Salomé Mooij maakt in situ werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en verbinden van verschillende niveaus in ons bestaan. In Constructie van een wildernis neemt ze je mee op een verkenning van de stad als natuurlijk biotoop. Een krioelende leefplaats waar planten tussen de stoeptegels, mos op het dak en duiven samenleven met de auto, het afval en het grondwater. Ze focust onze aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Hoe verhouden we ons tot deze schuilplaatsen van de natuur in de stad? Ze vergroot ze uit en maakt daardoor nieuwe krachtenvelden zichtbaar. Een inspirerend onderzoek over de natuur die direct in onze leefomgeving aanwezig is.

“Ik slenter een beetje verder en zie een duif,
op de stoep,
tussen de voeten van mensen die van links en rechts langslopen.
De duif loopt richting de metro ingang,
stopt,
loopt de andere kant op,
versnelt om voor de voeten van twee mensen door te steken,
stopt bij de rand van het fietspad,
hopt van de stoep en steekt recht het fietspad over,
stopt aan de overkant,
hopt de stoep weer op.
Terwijl mijn gedachten zich rondom het schouwspel voegen, voegt de duif zich bij twee andere duiven,
en wandelen ze met z’n drieën,
richting drie mannen die stilstaan op diezelfde stoep.”

– Salomé Mooij

project details

In residentie Proxemics

Wanneer komt iemand te dichtbij? Wat is de juiste afstand tot de ander, in een bepaalde situatie? En hoe weten we dat?

In Proxemics oefent Salomé nabijheid. In verschillende nabijheden, afstanden en toenaderingen oefent zij zich in het verhouden tot de ander en de ruimte tussen ons in. Misschien is het soms een onhandige oefening, een klunzige, is het soms onverstaanbaar en soms te luid, blijft het te ver of komt ze te dichtbij. Het kan in elk geval niet zonder de ander.

project details