Maria Lucia Cruz Correia

Biografie

Correia’s sectoroverschrijdende en hybride praktijk getuigt van haar diepe betrokkenheid bij de ecologische crises als hoedster van de natuur. Sinds 2009 reageert haar werk op de klimaatcrisis en de milieuconflicten van onze tijd door publiek en gemeenschappen in participatieve laboratoria te brengen. Deze tijdelijke samenwerkingsprocessen zijn als een levend organisme dat groeit in verwantschap met ecologen, rivieren, activisten, veerkrachtige planten, milieuadvocaten, beoefenaars van herstelrecht,… Correia’s visuele installaties, actie-performances en participatieve laboratoria drukken een gevoel uit van geo-politiek, milieubescherming en verwantschap met de meer-dan-menselijke-wereld. Haar artistieke praktijk verweeft rituelen van zorg, belichaamde performance, walking-with-praktijk en sociaal ontwerp om sociale diensten voor het milieu te fabuleren, zoals “Urban Action Clinic”, “Common Dreams School”, “voiceofnatureKINSTITUTE” en “Natural Contract Lab”. Deze voorstellen zijn pogingen om gemeenschappen te betrekken met behulp van instrumenten als natuurrechten, herstellende rechtvaardigheid, milieuverdriet, regeneratief activisme, klimaatoverleving en wederzijdse zorg voor kritieke landschappen.

Meer info

Maria Lucia Cruz Correira

Foto: Marco Berardi

In residentie The Kinstitute

Het KINSTITUTE ontstaat uit een diepgaande artistieke zoektocht naar een gemeenschappelijk taal binnen een ecosysteem gebaseerd op co-existentie en interdependentie. KINSTITUTE is een utopisch platform dat een antwoord wil geven op de tijd waarin we leven. Het eert milieurechtvaardigheid en stimuleert een cultuur van hoop en solidariteit ten aanzien van beschadigde ecosystemen en alle bedreigde soorten, inclusief de mens.

Het KINSTITUTE combineert artistieke expressie met gemeenschapsgerichte acties, herstelwerk, participatieve uitwisseling en wederzijdse groei. Het functioneert als een laboratorium waarin diverse experimenten worden opgezet: van rollenspel, contemplatieve dialoog, regeneratieve actie tot het ontwerp van ruimtes voor herstel.

Meer info

KINSTITUTE

project details

In residentie STILL HERE – Een alliantie van zorg voor de Zenne-rivier

Hoe stroomt en weeft een rivier allianties tussen mensen en niet-mensen? Hebben we andere manieren nodig om zorg te verlenen en gerechtigheid te bewerkstelligen voor de SZenne rivier? Hoe creëren we samen met de SZenne rivier en haar bondgenoten een Living Bill als legitiem gebaar van zorg?

STILL HERE – Een alliantie van zorg voor de SZenne rivier is een nieuwe casestudy van Natural Contract Lab (NCL). Een artistiek engagement op lange termijn tussen 2023-26 zal het mogelijk maken om een systemische relatie te ontwikkelen met het ecosysteem van de rivier en de lokale gemeenschappen om een alliantie van SZenne guardians te smeden met de ambitie om samen een Living Bill voor de SZenne op te stellen als poging tot wettelijke erkenning in de Belgische grondwet. Het project vindt plaats in Wallonië, Brussel en Vlaanderen – van de bron van de SZenne in Soignies tot de splitsing in het Zennegat in Mechelen.

Gedurende deze jaren zal NCL het water in kaart brengen en de SZenne als entiteit leren kennen door ontmoetingen en uitwisselingen met mensen en soorten die deel uitmaken van het ecosysteem van de SZenne. NCL activeert hun praktijk door middel van publieke momenten in de vorm van Walking-with, River Agora’s en SZenne Guardian’s Schools. Het laatste jaar bestaat uit een gebaar van zorg, een ceremonie ter ondersteuning van de heropening van een deel van de SZenne in Brussel in Yzer.

project details