Liesbet Hermans

Biografie

Liesbet Hermans behaalde een diploma van meester in productdesign aan Luca School of Arts in Genk en Ravensbourne Design College in Londen. Ze studeerde met onderscheiding af voor haar eigenzinnig onderzoek over de impact van lichaamstaal op objecten. Gebeten door het lichaam in diverse contexten, startte ze nadien een opleiding fysiek theater in Madrid en volgde verschillende masterclasses dans en theater in binnen- en buitenland.

Haar artistieke praktijk verkent de tussenruimte, een ruimte waar niet-weten mogelijk is. Op de grens tussen performance en installatie, bij voorkeur in de publieke ruimte of atypische speelplekken, verkent ze aspecten van onze dagelijkse realiteit. Haar interesse gaat uit naar het ondermijnen van denkpatronen om ons te herinneren aan ons mens-zijn. De toeschouwer is altijd direct of indirect betrokken bij haar werk.

Ze debuteerde met MUTE (2015), een intuïtieve werkplek voor performances en improvisaties zonder geluid. Dit opende een doorlopend onderzoek over de dynamiek van samenzijn zonder woorden en de interactie die ontstaat tussen artiest, publiek en locatie. Met NFAQ (2016), een performatieve installatie in de vorm van een hedendaagse biechtstoel, krijgt het onuitgesprokene een plaats voor toevallige passanten in de stad. Tijdens SILENT ACT (2018), lokt ze geïnteresseerden in een selfmade kapperssalon voor een knipbeurt zonder woorden. Met haar recent werk A DELUDED STATE OF MIND (2021), een intieme performance in de publieke ruimte, werd ze tijdens het theaterfestival in Gent geselecteerd voor powertalks, georganiseerd door Mestizo Arts Platform.

Ze is actief als Gastdocente dans en beweging aan verschillende Hogescholen en culturele organisaties in Vlaanderen.

Meer info

posthuman

Foto: Kurt van der elst

In residentie A deluded state of mind

Deluded betekent verward of vertroebeld. Het verwijst naar de staat van onze menselijke geest, waardoor wij telkens de illusie creëren dat we afgescheiden zijn van onze werkelijkheid. Dit is het startpunt voor de creatie van deze intieme voorstelling in de publieke ruimte.

Delusions are distorted ways of looking at ourselves, other people, and the world around us, like a distorted mirror, they reflect a distorted world. – A. Leonard

De performance vertrekt vanuit een duo-constellatie. Twee lichamen zijn met mekaar verbonden: één performer en één toeschouwer. Ze gaan samen op weg in een wandeling door de stad. Het werkproces start met stille wandelingen. Gedachtestromen worden genoteerd en ingesproken in audiofragmenten. De toeschouwer draagt een hoofdtelefoon en hoort de gedachtestroom en fysieke beleving van de persoon (performer) die voor hem/haar wandelt.

Hermans’ performance daagt zowel de toeschouwer als de performer uit om een staat van transparantie of een inkijk in ons denkbeeld toe te laten. Volgens haar hebben wij allemaal soortgelijke gedachten, twijfels, angsten en dromen. In de ontmoeting die ontstaat tussen deze twee mensen, tracht zij een spiegelbeeld te creëren waarin deze gedachten zichtbaar worden. Het individuele versus het collectieve, wekt telkens opnieuw haar interesse. Tegelijkertijd bevraagt zij hoe de omgeving, met al zijn impulsen, ervaren wordt vanuit een innerlijke belevingswereld.

project details