Nocturne 2023

Omschrijving

De Klankenbos Nocturne van Musica speelt zich deze keer af in de schemerzone. Tussen het zichtbare en het onzichtbare. Tussen dag en nacht. Als een web tussen natuurlijk en onnatuurlijk.

Laat je tussen 19.30 en 21.30 uur door de STEMbende van WICO Juniorcampus, Marta Zapparoli en Floris Vanhoof meenemen op een verrassende en uitdagende ervaring in Het Klankenbos.

Gratis, je kan best je plek reserveren.

Marta Zapparoli – Interdimensional Generated Space (wereldpremière)

Live Performance

“Interdimensional Generated Space” is een stuk gericht op het fenomeen Noorderlicht. De performance maakt gebruik van een zelfgemaakte “Specter Radio” – niet alleen een kristalradio, een apparaat dat geluiden maakt die reageren op elektromagnetische velden en verschillende soorten en intensiteit van gegenereerd licht. In dit geval wordt het gebruik van licht specifiek geregeld om een technologische versie van het noorderlicht in de ruimte te simuleren. Zichtbare en onzichtbare processen in een ingehouden vorm.

“Interdimensionaal” verwijst specifiek naar de beweging van energie tussen verschillende manieren van waarnemen. Het stuk maakt volledig gebruik van de contrasten van de onzichtbare processen, om een nieuwe ervaring van ruimte, tijd en menselijke schaal te creëren.

Tijdens de performance komt er een unieke sonische dialoog tot stand tussen de “natuurlijke” en de “technologische” wereld, een reflectie op de natuur die wordt nagebootst door de technologie en verwijst naar alles wat van menselijke oorsprong is.

Floris Vanhoof – Soap Bubbles

Live performance

Beleef een fascinerende combinatie van licht en geluid wanneer zeepbellen barsten en laser lichtgolven terugkaatsen. Zie hoe ingewikkelde patronen ontstaan aan het oppervlak van de zeepbel, wanneer fotonen door de microscopische bewegingen van de vloeistof diffractie en glissandi creëren. Ontdek welke nieuwe perspectieven tot leven komen als het ene medium zich vertaalt in het andere.