DAR

MOVEDBYMATTER / Kasper Vandenberghe

Omschrijving

Een grote industriële ruimte. Parcours runners die in repetitieve patronen bewegen. Een drone die dreigend en speels boven dat tafereel uit zweeft en alles in zijn vizier houdt. Die drone gaat een dansante dialoog aan met een kind. Dat zijn de basiselementen voor DAR, een nieuw transdisciplinair werk van MOVEDBYMATTER/Kasper Vandenberghe. De lijm tussen al deze elementen is een zelfbevragend onderzoek naar wat het betekent om als man mens te zijn. Dit thema dat voortdurend in beweging is, vormt de basis voor dit project en zal naar de toekomst toe een rode draad vormen in het werk van MOVEDBYMATTER. Zoals steeds blijven Vandenberghe en zijn team op zoek naar herkenbare en maatschappelijke relevante thema’s die vorm krijgen in grootse fysieke beelden. Hierbij vragen zij zich met DAR af of geweld en oorlog werkelijk mannelijke fenomenen zijn.