AUJOURD’HUI – NOUS SOMMES – DEMAIN

SAMESAMEBUTDIFFERENT

Omschrijving

Een tactiele theatrale triptiek over de transformatie van het levende. Gefascineerd door het vergankelijke van vorm en de cyclus van leven en dood, delen we met het publiek, middels een beeldende theatrale vorm en taal, die momenten waarop het leven aan de materie ontglipt.

AUJOURD’HUI: Onverwachte verschijningen in de publieke ruimte, bij daglicht.

NOUS SOMMES: Levende expositie, binnen, doorlopend.

DEMAIN: Performance, In een zwarte zaal binnen of buiten in het donker.

Na jarenlange samenwerking voor en achter de schermen, werken Freija Wouters en Laure Chartier nu aan een gezamenlijk oeuvre en de realisatie van AUJOURD’HUI – NOUS SOMMES – DEMAIN. Wij manifesteren grenzeloos ons ingebeelde tweelingschap via een eigen laterale artistieke taal.

In production

06.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
07.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
08.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
09.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
10.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
11.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets
12.08.2018 15:00 Theater op de Markt Koop tickets