tout petit

Biografie

tout petit werd in 2012 opgericht door de dansers/choreografen Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers. tout petit maakt dansvoorstellingen voor iedereen vanaf 3 jaar.

Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers studeerden gelijktijdig aan de Fontys Dansacademie te Tilburg. Op school werkten ze voor het eerst samen. In 2003 speelde Ciska Vanhoyland mee in de afstudeervoorstelling van Lies Cuyvers, No matter what they tell you, enjoy it in between. Het was een zeer inspirerende samenwerking waaruit bleek dat de twee artistiek op dezelfde golflengte zitten.

Zeven jaar na hun eerste samenwerking stapte Ciska Vanhoyland mee in het dansproject LAM  van Lies Cuyvers. LAM is een dansvoorstelling voor een volwassen publiek met als thema verlamming. De voorstelling ging in 2010 in première in theater de NWE Vorst (NL). Opnieuw stelden Vanhoyland en Cuyvers vast dat ze een goed duo vormen. Tijdens het artistiek onderzoek en de creatie voelden ze elkaar haarfijn aan.

Vanuit deze twee samenwerkingen groeide het verlangen om intensiever met elkaar te werken. Bijgevolg ontwikkelden Vanhoyland en Cuyvers voor het eerst gezamenlijk een concept voor een voorstelling. Kom mee, Leon! is de eerste voorstelling die Vanhoyland en Cuyvers samen creëerden en dansten. Omdat de choreografen/dansers wilden dat dit geen eenmalig project was, richtten ze een gezelschap op: tout petit. De naam tout petit slaat op de artistieke zoektocht, ook voor een jong publiek, naar pure hedendaagse dans. Zonder overacting en grootse lichteffecten, dus ‘tout petit’.

Meer info

tout petit

Foto: Joery Thiry

In residentie Luid

Op de scène staat een grote geluidsinstallatie, als een enorm instrument. Twee vrouwen bespelen dit  instrument. Ze gebruiken daarvoor hun hele lichaam. Vingers. Tenen. Hoofden. Elk lichaamsdeel zorgt voor een nieuwe klank. Samen met het publiek ontdekken ze de mogelijkheden van het instrument. Het tempo wordt stap voor stap opgedreven. Dat mondt uit in een virtuoos spel tussen muziek en dans.

luid is een woordeloze dansvoorstelling. Aan het eind van de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd om zelf te experimenteren met geluidinstallaties.

project details

In residentie Niet vallen

Met Niet Vallen creëert tout petit voor de zesde maal een dansvoorstelling voor jong publiek. Kunstenaars Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers ontwikkelen een artistiek universum dat zowel een jong als een volwassen publiek uitdaagt. Het beoogde publiek is iedereen vanaf 4 jaar.

Bij de vorige creaties van tout petit fungeerden Cuyvers en Vanhoyland steeds als choreograaf én danser. Nu kiezen ze voor een nieuwe manier van werken. De kunstenaars werken samen het artistieke concept uit van Niet Vallen. Ze ontwikkelen de krijtlijnen voor de creatie en leggen de basis van een dansonderzoek. Vervolgens nemen ze verschillende rollen op. In december’21 zal Lies Cuyvers samen met drie dansers het dansonderzoek uitdiepen. Ciska Vanhoyland legt zich dan toe op de muziek. Uit een continue artistieke dialoog met elkaar én de andere betrokken kunstenaars, krijgt een dansvoorstelling vorm.

project details