Sébastien Hendrickx

Biografie

Sébastien Hendrickx werkt(e) als dramaturg onder meer voor Benjamin Verdonck, Thomas Bellinck, Luanda Casella en Alexander Vantournhout. Als kunstcriticus schrijft hij voor Etcetera en De Witte Raaf. Sinds enkele jaren maakt hij zelf voorstellingen. Na zijn debuut The Good Life (2021) maakt hij nu Moddertong.

Hij is de initatiefnemer van www.hetburgerparlement.be, een campagne rond democratische vernieuwing in tijden van ecologische mutatie. Hij geeft les aan de drama-opleiding van KASK/School of Arts. Die school ondersteunt ook zijn artistiek onderzoek naar ‘kosmogrammen’ (2021-2024).

In residentie The Good Life

Waaruit bestaat “een goed leven” als er een ecologische catastrofe op ons afkomt? Het debuut van dramaturg Sébastien Hendrickx.

“Everything is wrong.”  (Henrik Plenge Jakobsen, Deense kunstenaar)

Wat is een goed leven? Waaruit bestaat zo’n leven als je tegelijk de ecologische crisis onder ogen probeert te zien? The Good Life neigt naar een antwoord, maar blijft ook hangen bij de vraag.

Sébastien Hendrickx was de voorbije vijftien jaar vooral als actief als dramaturg, onder meer voor podiumkunstenaars als Benjamin Verdonck, Alexander Vantournhout en Luanda Casella. Naast zijn werk als co-organisator voor Extinction Rebellion, wilde hij ook een poëtisch antwoord formuleren op de natuurhistorische omwenteling die we op dit moment meemaken.

Wat Hendrickx vooral intrigeert, is de verwarrende tegenstelling tussen wat er op ons afkomt, en het dagelijkse leven – met al zijn kleine en grotere zorgen en routines.  Voor The Good Life werkt hij samen met lichtontwerper Michaël Janssens, geluidscomponist Jürgen De Blonde en scenografe en kostuumontwerpster Karolien Nuyttens.

The Good Life is een polyfone compositie van geluiden, melodieën en flarden tekst. Ze speelt zich af in het (half)donker, 360 graden rondom het publiek. De figuur die spreekt, wisselt voortdurend van stem en gedaante. Hij valt van klaagzang in zelfspot, in kwaadheid, in weerstand, in veerkracht.

Is het mooi weer vandaag? Wel, ja en nee.

 

project details

In residentie Moddertong

Moddertong is verteltheater in het Vlaams, doorspekt met een paar andere talen. De voorstelling roept het alledaagse leven op van een gemeenschap in de nabije toekomst. Onder de zon gaan dieren, planten, mensen en mensgemaakte dingen allerlei verbintenissen met elkaar aan.

Sébastien Hendrickx werkt onder de titel Moddertong meerdere jaren door aan deze voorstelling, die zich tot de begrippen ‘moeder’, ’taal’ en ‘aarde’ verhoudt. Onder invloed van doorlopend onderzoek en voortdurend wijzigende omstandigheden zal het werk steeds andere gedaanten aannemen. Moddertong gaat dus niet in ‘première’ en daarna op ‘tournee’; elk nieuw toonmoment is een volwaardige voorstelling.

Meer info

Moddertong

project details