Niko Hendrickx

Biografie

Niko Hendrickx studeerde aan St. Lucas Gent, waar hij een Master in de Beeldhouwkunst behaalde.

Hij is een multidisciplinair beeldend kunstenaar. Om uitdrukking te kunnen geven aan al zijn ideeën, verdiept en ontwikkelt hij zich voortdurend, vaak als autodidact. Hij daagt zichzelf steeds uit om een gecreëerd kunstwerk verder te onderzoeken, uit te werken of aan te vullen. Vertrekt de verandering vanuit het vormelijke, dan zoekt hij inhoudelijk een verbinding en vice versa.

Niko streeft ernaar om werk te maken dat, in alle betekenissen van het woord, ‘hedendaags’ is. Veelheid, dynamiek, continue verandering en beweging zijn voor hem hedendaagse kernbegrippen, en die probeert hij in heel zijn kunstpraktijk op te nemen. ‘Transformatie’ is hierbij voor het overkoepelende concept.

Eerder stelde Niko tentoon bij WARP Sint-Niklaas, Z33 Hasselt, Jakob Smitsmuseum Mol, Art Borgloon en tal van andere culturele instellingen. In 2012 maakte Niko de tentoonstelling ‘The Modern Cavemen’ bij TAKT.

Momenteel werkt hij aan een groepstentoonstelling samen met Merel Van de Casteele, John K Cobra en Geerke Sticker. Het project wordt ondersteund door WARP Sint-Niklaas, MAKE Eindhoven en De Fabriek Eindhoven.

Meer info

Niko Hendrickx

In residentie Sfincterman

De basis van dit project is de sculptuur ‘Sfincterman’ gemaakt in 2020. Het performatief kunstwerk verandert vormelijk door middel van een handeling.

Samen met regisseur Karel Tuytschaever wordt een nieuw videowerk gecreëerd dat samen met het kunstwerk tentoongesteld kan worden. Het doel van de film is om het performatief karakter van het kunstwerk te tonen en het inhoudelijk aspect ervan te versterken.

project details