Maryam Hedayat

Biografie

Maryam K. Hedayat is een Iraanse Belgische beeldend kunstenaar die in Brussel woont. Ze studeerde af als Bachelor of Arts aan de Universiteit van Antwerpen en volgde filmregie aan de LUCA School of Arts in Brussel. Ze werkt momenteel aan haar video-installatie Genderless. Ze heeft een artistiek team opgezet om het project te ontwikkelen en werkt samen met choreograaf Judith Clijsters en met scenografen Karel Burssens en Jeroen Verrecht uit 88888. De installatie zal in 2017 aan het publiek worden gepresenteerd en werd eerder opgevoerd als een werk in uitvoering tijdens de Mestizo Arts Festival in Antwerpen, tijdens Bang! Festival in Brussel, tijdens het Lust & Liefde festival in Gent en tijdens het Week van de Werkplaats evenement in C-mine cultureel centrum in Genk.

Meer info

Maryam Hedayat

Foto: Jimmy Kets

In residentie Genderless

Maryam K. Hedayat onderzoekt in haar multimediale voorstelling Genderless, de nood aan een nieuwe definitie van gender. Genderless zoekt antwoorden op de vraag of én hoe we functioneren vanuit overgeleverde concepten, verhalen en clichés om man- vrouwrollen te identificeren. Houdt dominante (beeld)cultuur het vastgeroeste denken over gender in stand? Hoe worden patronen van genderongelijkheid gehonoreerd en benadrukt? Hoe zwaar wegen bepaalde historische, culturele, populaire en of actuele standpunten over gender vandaag nog door in ons denken? Kunnen we een basisdenken over man/vrouw zijn doorbreken? Kunnen we nieuwe archetypen creëren? Welke definities en concepten bestaan er? Of moet er net geen definitie zijn? Moeten we streven naar een queer maatschappij?

Via interviews gaat Maryam na hoe taal, beeldvorming, cultuur en religie verantwoordelijk zijn voor een mannelijke of vrouwelijke connotatie bij bepaalde concepten en ideeën. Hoe sterk is onze beeldvorming gevormd door achtergrond en cultuur? Welke rol spelen mythes, sprookjes, archetypes ? Wat is de invloed van ‘feministische’ schrijfsters als Simone De Beauvoire, Judith Butler of Virginia Woolf? In dit artistiek onderzoek mixt Maryam K. Hedayat interviews, nieuwe en oude reclame – en filmfragmenten, nieuwe media en communicatietools tot een theatrale video-installatie. In een audiovisueel opgezet landschap creëert zij een dialoog en worden standpunten losgelaten op de toeschouwer. Het publiek bevindt zich in een multimediale landschap en is actief getuige.

project details