Marcos Simoes

Biografie

Marcos Simoes is een choreografische kunstenaar en een artiest die in Brussel woont. Sinds 2002 maakt hij uitvoeringen in zijn eentje of in samenwerking met andere artiesten.

Als het lichaam zijn werkmateriaal is, gebruikt hij in zijn uitvoeringen verschillende media: beweging, geluid, video, tekening, beeld en textiel om situaties en contexten te creëren waarin hij andere vormen van relateren en communiceren verkent: door emoties, tussenwerpsels, gebaren en extra sensorische perceptiepraktijken.

Hoe laten we andere krachten het werk binnenkomen? Hoe betrekken we proces, intuïtie en niet weten in het werk? En hoe geven we ruimte aan andere logica van maken en manieren van begrijpen?

Zijn werk stelt modi van relationaliteit, samenwerking, productie en betekeniscreatie in vraag.

In residentie How not to be understood?

In dit project benadert Marcos Simoes kunst als een geest. Een geest die de kunstenaar omringt en die voortdurend actief is tijdens het proces en op onvoorspelbare manieren verschijnt – alsof hij uit een schijnbare ruimte van niets komt. Een geest die vormloos is op zoek naar een vorm, het oneindige op zoek naar het eindige (vorm) en weer naar het oneindige door de kijker.

Om deze aanwezigheid te begrijpen, werkt hij aan het idee van een verzameling – een kunstgerelateerde verzameling in de vorm van video’s. Hij is geïnteresseerd in hoe ik door een verzameling van stukken / fragmenten van afbeeldingen een Geest kan creëren? Een aanwezigheid in continue beweging, die volgt, beïnvloedt, verschijnt en werkt samen met mij tijdens het vormgeven van dit werk. Een geest die werkt als een onzichtbare dramaturg.

How not to be understood? is een liefdesrelatie met kunst. Liefde als een doorgang naar de ander, een proces van alteriteit, van deterritorialisering, een ervaring buiten het lichaam in de veelvoud van de ander, een creatieve kracht.

Kunst als liefde. Kunst als een geest.

project details

In residentie TIE-TOOL

Misverstand is een manier om andere werkelijkheden te onthullen en te creëren: om iets anders te horen en voor te stellen; anders interpreteren; percepties naast elkaar plaatsen; weerstand bieden aan wat wordt gegeven of gezegd; parallelle temporaliteiten op te bouwen. Het is de inzet van poëzie, van contrapunt, van verzet, van onzekerheid, van alternatieven en van fictie. Marcos & Pauline beschouwen misverstanden in dit project als iets om over na te denken, iets waardevols. We zien het zowel als een visueel & choreografisch instrument meer dan een onderwerp van werk.

Wat als het misverstand de oorsprong, het startpunt van het project is? Het mechanisme waarmee we produceren en creëren? En dat definieert situaties en relaties om mee te werken?

Marcos Simoes & Pauline Brun, werden in dit project vergezeld door een gelukkig misverstand en we hebben besloten om het te omarmen door er de tool en het doel van te maken dat ons in deze samenwerking bindt.

Het project Tie-Tool vertrekt vanuit deze vragen en wordt uitgewerkt in de vorm van een performance-expositie of een geëxposeerde performance.

project details