Mala Kline

Biografie

Mala Kline is danseres, choreografe en schrijfster. Ze behaalde een bachelor in vergelijkende literatuur, een master in theater en een doctoraat in filosofie. Al haar artistiek en theoretisch werk is ingebed in de praktijk van het dromen en in het onderzoek naar hoe beelden mensen en de wereld in beweging brengen. In haar nieuwste choreografisch auteurswerk, zoals Eden, Scores for Dreaming, Dream Hostel, Genesis, Genesis Remix, Bodhi, Songlines, maakt ze gebruik van Saphire™ droom- en beeldspraak-technieken om het individuele en gemeenschappelijke dromen te vergemakkelijken met als doel zo aparte werelden te scheppen die geweven worden met en opgewekt worden door de taal van het dromen. Haar werk is een constante uitvoering van aanwezigheid, een voortdurende terugkeer in een creatieve ruimte waar het dromen en het hier en nu, naast elkaar geplaatst, elkaar steeds doordringen en informeren. Ze toont haar werk tijdens internationale tournees en werd onder andere met de Golden Bird Award, verschillende Triton Awards en Ksenija Hribar Award voor choreografie beloond. Mala is een gecertificeerde beoefenaarster van Saphire™ dat ze bij het begeleiden van kunstenaars, het bijstaan van kunstprojecten en -onderzoekingen gebruikt, en dat ze internationaal onderwijst, en wel in diverse educatieve, onderzoeks- en productieomgevingen. Momenteel werkt ze aan haar post-doctoraal onderzoek naar alternatieve concepten en mogelijke gebruikswijzen van tijd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en binnen het S:PAM-onderzoekscentrum in Gent. Haar doctoraat verschijnt in 2017 in boekvorm onder de titel The Inoperative Theatres: Contemporary Performing Arts Between Ethics and Politics. Tegelijkertijd werkt ze aan haar nieuwe driedelige project Song, dit verloopt in samenwerking met 0090.

Meer info

Mala Kline

Foto: Mala Kline

In residentie Song

“Als ik geweten had dat we onze gevoelens in woorden gingen gieten, zou ik de Song of Songs vanbuiten geleerd hebben.” (Coen Brothers, Miller’s Crossing)

SONG is een project over taal en ons gebruik ervan. Via beweging, geluid en woord verkent het de mogelijkheid van taal zoals ze voortkomt uit onze ontmoeting met de wereld. Het speculeert over taal als echte namen, namen als eigenschappen van materie die ze benoemen. Het denkt na over taal waarin elke daad van het noemen een op zichzelf staande gebeurtenis is. Hoe is taal een interval tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen lichaam en ziel, minnaar en geliefde? Hoe te bewegen binnen deze ruimte? SONG is genoemd naar het Bijbelse Lied der liederen. SONG bestaat uit drie delen: Songlines, Song I een bewegingspartituur, Song II een stempartituur. Ze bestaan enkel in relatie tot elkaar. SONG is een liefdeslied dat we zingen met elke uiting die we geven.

project details