Song

Mala Kline

Omschrijving

“Als ik geweten had dat we onze gevoelens in woorden gingen gieten, zou ik de Song of Songs vanbuiten geleerd hebben.” (Coen Brothers, Miller’s Crossing)

SONG is een project over taal en ons gebruik ervan. Via beweging, geluid en woord verkent het de mogelijkheid van taal zoals ze voortkomt uit onze ontmoeting met de wereld. Het speculeert over taal als echte namen, namen als eigenschappen van materie die ze benoemen. Het denkt na over taal waarin elke daad van het noemen een op zichzelf staande gebeurtenis is. Hoe is taal een interval tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen lichaam en ziel, minnaar en geliefde? Hoe te bewegen binnen deze ruimte? SONG is genoemd naar het Bijbelse Lied der liederen. SONG bestaat uit drie delen: Songlines, Song I een bewegingspartituur, Song II een stempartituur. Ze bestaan enkel in relatie tot elkaar. SONG is een liefdeslied dat we zingen met elke uiting die we geven.