Elke Van Der Kelen

Biografie

Ruimte loopt als een rode draad door het werk van Elke Van Der Kelen. Zij volgde een opleiding tot architect in Brussel en studeerde vervolgens theaterregie en docentschap aan de toneelacademie van Maastricht. De impact van de scenografie en de publieksopstelling spelen bij elk project van bij de start een belangrijke rol. Elke tast graag de grenzen af tussen architectuur, theater, beeldende kunst maar ook voor haar nog onbekende disciplines als robotica.

In residentie A play of space I

Als mens hebben we vaak een onbewuste relatie met de ruimtes die we betreden en gebruiken. Nochtans heeft die omgeving een grote impact op de manier waarop we ons voortbewegen, gedragen en voelen. Met de installatie ‘A play of space I’ wil Elke die levende ruimte tonen, manipuleren en onze relatie er toe in vraag stellen/onderzoeken. Tijdens haar residentie bij C-TAKT gaat Elke aan de slag met elf rijdende wanden waarmee ze de ruimte indeelt, openbreekt, omhelst. Het onderzoek focust zich in deze fase op de choreografie/de compositie van die wanden. Daarvoor nodigt ze WANDelaars (mensen die de wanden manipuleren) uit om mee met haar dit ruimte-onderzoek te voeren.

In een latere fase zullen de wanden autonoom door de ruimte bewegen. Door de (discrete) robotica gaat de gehele focus naar de ruimte zelf. Het publiek/de bezoeker zal worden uitgenodigd om – heeft geen andere keuze dan- deel te nemen aan deze ruimte-dans. Zij zullen zich steeds moeten verhouden tot de nieuwe ruimte die zich langzaam rondom hen ontplooit. Het is alsof de ruimte zichzelf manipuleert en zich toont aan het publiek in al zijn facetten. De installatie zoekt bewust een traagheid en simpelheid op; de bezoeker wordt uitgenodigd tot meditatie in, met en over ruimte. ‘A play of space I’ wil de disciplines architectuur, beweging en robotica met elkaar verbinden.

project details