88888

Biografie

88888 bestaat uit het duo Karel Burssens en Jeroen Verrecht. Ze delen beide een fascinatie voor ruimtelijke condities en zetten dit om in een praktijk van installatiekunst, scenografie en architectuur. Ze werken verschillende internationale projecten in verschillende omgevingen, gaande van musea, mode en hedendaagse dans tot architectuur. Hun expertise groeide steeds meer naar mekaar toe, zowel conceptueel als op productieniveau. Het ruimtelijke en het contextuele spelen een cruciale, bepalende rol. Hun artistieke onderzoek bestaat uit het meten van de relevante vorm, typologie, lichamelijkheid en materialiteit. Maar ook met de leegte, de afwezigheid en de interventie binnen deze context. Deze relevantie is opnieuw en onvoorwaardelijk gedefinieerd voor ieder project. De bijdrage wordt continu in vraag gesteld tijdens de ontwikkeling.

Meer info

88888

In residentie Genderless

Maryam K. Hedayat onderzoekt in haar multimediale voorstelling Genderless, de nood aan een nieuwe definitie van gender. Genderless zoekt antwoorden op de vraag of én hoe we functioneren vanuit overgeleverde concepten, verhalen en clichés om man- vrouwrollen te identificeren. Houdt dominante (beeld)cultuur het vastgeroeste denken over gender in stand? Hoe worden patronen van genderongelijkheid gehonoreerd en benadrukt? Hoe zwaar wegen bepaalde historische, culturele, populaire en of actuele standpunten over gender vandaag nog door in ons denken? Kunnen we een basisdenken over man/vrouw zijn doorbreken? Kunnen we nieuwe archetypen creëren? Welke definities en concepten bestaan er? Of moet er net geen definitie zijn? Moeten we streven naar een queer maatschappij?

Via interviews gaat Maryam na hoe taal, beeldvorming, cultuur en religie verantwoordelijk zijn voor een mannelijke of vrouwelijke connotatie bij bepaalde concepten en ideeën. Hoe sterk is onze beeldvorming gevormd door achtergrond en cultuur? Welke rol spelen mythes, sprookjes, archetypes ? Wat is de invloed van ‘feministische’ schrijfsters als Simone De Beauvoire, Judith Butler of Virginia Woolf? In dit artistiek onderzoek mixt Maryam K. Hedayat interviews, nieuwe en oude reclame – en filmfragmenten, nieuwe media en communicatietools tot een theatrale video-installatie. In een audiovisueel opgezet landschap creëert zij een dialoog en worden standpunten losgelaten op de toeschouwer. Het publiek bevindt zich in een multimediale landschap en is actief getuige.

project details