Marc Vanrunxt

Biografie

Marc Vanrunxt is choreograaf en danser. Hij onderzoekt de grenzen van dans als medium en choreografie als taal, door rekening te houden met de mogelijkheden van het lichaam. In zijn werk probeert hij begrippen als tijd, ruimte, energie en aanwezigheid te herdefiniëren. Het oeuvre van Vanrunxt werkt rond tegenstellingen als zichtbaar/onzichtbaar en tastbaar/ongrijpbaar. Zijn artistieke woordenschat vindt haar wortels in de punkbeweging en het abstracte expressionisme. 

Meer info

kunst-werk

Foto: Anne-Mie Van Kerckhoven

In residentie Mijn lichaam van u

In een nieuwe voorstelling voor Dansand! 2017 vertrekt choreograaf Marc Vanrunxt van de tekst mijn lichaam van u. Het is een monoloog over schaarste en verlangen, over verlies en een lange weg terug. Auteur en grafisch vormgever Paul Verrept brengt zijn eigen tekst. In het gebeuren dat naast en achter hem plaatsvindt, delen danseres Charlotte Vanden Eynde en mezzosopraan Els Mondelaers de ruimte. Beeldend kunstenares Katleen Vinck versterkt de omgeving met een krachtige ingreep. In mijn lichaam van u worden de grenzen van stem, taal, zingen, bewegen en dansen afgetast en verruimd. 

Marc Vanrunxt verzamelde in het kader van een éénmalige performance een groep mede-kunstenaars rondom zich in de Bourlaschouwburg, waaronder Paul Verrept en Els Mondelaers, tijdens de Antwerpse Kleppers. Nu nemen ze, aangevuld met Charlotte Vanden Eynde en Katleen Vinck, de draad weer op. Nieuwe elementen zijn het strand, de zee en de lucht. Op het strand van Oostende wordt de dansende, zingende en spelende mens geconfronteerd met de kosmos. 

project details