Constructie van een wildernis

Salomé Mooij

Description

een verkenning van de natuur in onze stad.

Theatermaker en performer Salomé Mooij maakt in situ werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en verbinden van verschillende niveaus in ons bestaan. In Constructie van een wildernis neemt ze je mee op een verkenning van de stad als natuurlijk biotoop. Een krioelende leefplaats waar planten tussen de stoeptegels, mos op het dak en duiven samenleven met de auto, het afval en het grondwater. Ze focust onze aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Hoe verhouden we ons tot deze schuilplaatsen van de natuur in de stad? Ze vergroot ze uit en maakt daardoor nieuwe krachtenvelden zichtbaar. Een inspirerend onderzoek over de natuur die direct in onze leefomgeving aanwezig is.

“Ik slenter een beetje verder en zie een duif,
op de stoep,
tussen de voeten van mensen die van links en rechts langslopen.
De duif loopt richting de metro ingang,
stopt,
loopt de andere kant op,
versnelt om voor de voeten van twee mensen door te steken,
stopt bij de rand van het fietspad,
hopt van de stoep en steekt recht het fietspad over,
stopt aan de overkant,
hopt de stoep weer op.
Terwijl mijn gedachten zich rondom het schouwspel voegen, voegt de duif zich bij twee andere duiven,
en wandelen ze met z’n drieën,
richting drie mannen die stilstaan op diezelfde stoep.”

– Salomé Mooij