Bescherming van persoonsgegevens

Deze C-TAKT website wordt gepubliceerd en onderhouden door Provinciaal Domein Dommelhof. De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden dan ook verwerkt door Provinciaal Domein Dommelhof (de verwerkingsverantwoordelijke), Toekomstlaan 5, 3910 Pelt. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 2016.

Provinciaal Domein Dommelhof verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en geeft je gegevens niet door aan derden zonder je toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing doeleinden.

1. Registratie via ticketaankoop (wettelijk: contractuele basis)

De ticketverkoop van C-TAKT/Provinciaal Domein Dommelhof verloopt via het ticketingsysteem Ticketmatic. (www.ticketmatic.be), tenzij anders aangegeven (vb. bij een voorstelling van een partner). TicketMatic houdt zich aan de regels zoals beschreven in de GDPR en maakt in geen geval gebruik van uw gegevens. Zij hebben enkel toegang tot ons verkoopdashboard om een vlotte werking van het systeem te garanderen.

Bij de aankoop van een ticket (online of via de balie) worden enkele persoonsgegevens gevraagd (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Deze gegevens worden bewaard in de CRM van het ticketingsysteem en (kunnen) worden gebruikt om onze diensten te kunnen verstrekken:

  • Afleveren van een (e-)ticket
  • Toegangscontrole
  • Pre- en post-mailings (servicemails) over de voorstelling
  • Berichten over wijzigingen / annulaties van de gekochte voorstelling
  • Verwerking van klantgegevens / data-analyse / bepalen van tarieven

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na uw laatste ticketaankoop.

2. Registratie door uw expliciete toestemming / marketing (wettelijk: toestemming)

Via de website, tijdens het aankopen van een ticket (on- of offline) of via dommelhof@limburg.be kan je je expliciet inschrijven om onze nieuwsbrieven of drukwerk te ontvangen. Door je te registreren, geef je ons de expliciete toestemming om je op de hoogte te houden via het door jou gekozen kanaal. Je kan je ten allen tijde weer uitschrijven of je registratie wijzigen.

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste actie die je ondernam bij een mailing.

3. Communicatie (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Wanneer je een e-mail of post naar ons verzendt (eg. deelname aan een wedstrijd), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Occasioneel versturen we e-mails of postmailings met een aanbod voor voorstellingen die direct aansluiten bij een recent bezoek van onze klanten (eg. jaarlijkse seizoensbrochure die gestuurd wordt naar de abonnees en grote klanten van de 2 voorgaande seizoenen).

Je gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de laatste ticketaankoop.

4. Publieksbeelden

Tijdens evenementen georganiseerd door Provinciaal Domein Dommelhof is geregeld een fotograaf aanwezig. Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, via social media en in ons drukwerk. Dit gaat vooral om beelden van de artiesten en sfeerfoto’s van het publiek. Sporadisch kan je als toeschouwer wel herkenbaar zijn op een van de foto’s. Alle foto’s worden bewaard op de beveiligde server van Provinciaal Domein Dommelhof.

Enkele evenementen in Provinciaal Domein Dommelhof worden gefilmd. Deze beelden worden live uitgezonden via sociale media en achteraf beschikbaar gesteld op sociale media of er wordt achteraf een promotiefilmpje van gemonteerd. Het kan gebeuren dat publiek hier op herkend wordt, hoewel er niet gefocust wordt op gezichten.

Indien je herkenbaar bent op onze foto’s / beelden en dat liever niet wil kan je ons altijd contacteren op dommelhof@limburg.be.

5. Derden

Naast de ticketing voor de eigen programmatie, verzorgt Provinciaal Domein Dommelhof ook de ticketing voor verhuurpartners. Occasioneel is er ook gedeelde ticketverkoop met andere culturele partners op locatie.

Provinciaal Domein Dommelhof kan de persoonsgegevens die verstrekt zijn bij de ticketaankoop voor een voorstelling/event van organisator x delen met diezelfde organisator x.
Dit kan om het verloop van een avondkassa in goede banen te leiden, voor een administratieve afhandeling van de (gedeelde) ticketverkoop of om je op de hoogte te houden van een gelijkaardige voorstelling in de toekomst. (wettelijk: gerechtvaardigd belang)

Bij ontvangst van de persoonsgegevens verbindt organisator x er zich toe u de GDPR-regelgeving te respecteren.

Toegang tot informatie en rechtzetting

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht om inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kunt de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kun je vragen om je persoonsgegevens te wissen.

Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je je best rechtstreeks tot Provinciaal Domein Dommelhof richten door een e-mail te sturen naar dommelhof@limburg.be. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be.

Klikgedrag

Op de website van Provinciaal Domein Dommelhof worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren en zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Ook kunnen dergelijke gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kan de dienstverlening verder geoptimaliseerd worden.

Gebruik van cookies

Provinciaal Domein Dommelhof maakt gebruik van “cookies” om de website te beheren en ervoor te zorgen dat hij de juiste functies biedt.

Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website.

Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op je harde schijf opgeslagen en voorzien van een unieke ID en looptijd.
Als je naar een bepaalde website terugkeert dan kan die pagina door middel van de cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden vanzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op je computer staan zolang je ze zelf niet wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en zijn dus niet schadelijk voor je computer. Ze worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen en om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen; welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website, … Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en de noden van de bezoekers van de website.

Provinciaal Domein Dommelhof gebruikt zowel http cookies als permanente cookies. De cookies die Google Analytics via onze website plaatst zijn maximaal twee jaar geldig. De geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens blijven binnen Google Analytics bewaard.

Indien je dit verkiest, kun je onze cookies weigeren via de privacy-instellingen van je browser. Om dit te doen raden we je aan om je te informeren op de support-sites van je browsers (https://support.google.com/, https://support.mozilla.org, https://support.microsoft.com/).
Je kunt het gebruik van je cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die je bezoekt. Je kunt ook de cookies die reeds werden geïnstalleerd op jouw computer of mobiel apparaat verwijderen. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor jou beschikbaar zijn.

Wijzigingen

Provinciaal Domein Dommelhof behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Door deze website te gebruiken, aanvaard je alle voorwaarden van het privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik.
Bij elke toegang tot de website van Provinciaal Domein Dommelhof, nadat het privacybeleid werd gewijzigd, wordt je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.