Tineke de Meyer

Biography

Als maker/schrijver is Tineke geïnteresseerd in de intimiteit en nabijheid van gesproken woord in audio, gedreven door de beperkingen van taal en geboeid door vormen van aandacht. Dat leidt tot hybride projecten waarin het analoge met het digitale samenkomt, vaker met een uitnodiging voor de luisteraar om iets te ervaren in eigen lichaam dan met een eenduidige, lineaire verhaallijn. Haar tekst is associatief en bevindt zich tussen poëzie, memoire en kortverhaal. Deze toewijding aan mysterie en misverstand, en vragen over hoe we (de wereld, de ander) lezen, over ervaring en subjectiviteit, over hoe we dingen weten vinden we ook terug in Inland Island.

 

Foto: Stine Sampers

In residentie Inland Island

Inland Island is een performatieve installatie en poëtische audiovoorstelling van Tineke De Meyer waarbij je samen met enkele anderen plaatsneemt aan een tafel. Via een hoofdtelefoon word je aangesproken door een stem zonder lichaam. Deze stem behoort toe aan een grenswezen — buiten de tijd staand en grenzen overstijgend. Dit personage is tegelijk wel en niet aanwezig en spreekt als een eeuwige getuige over wat zich aan en ver voorbij de tafel afspeelt. Zoekend naar connectie, zowel met de luisteraar, als tussen de luisteraars onderling.

Inland Island nodigt als ‘activerende luisterervaring’ uit om verschillende vormen van aandacht te verkennen, stil te staan bij noties als perceptie, perspectief en hoe we dingen weten. Als een soort van science fiction, opent Inland Island een bredere, meer tedere blik op het heden. Rond de tafel ontstaat in samenspel met licht en audio een soort seance die zintuiglijk aftast en voelbaar maakt hoe poreus een grens kan zijn — de grens van een ruimte, een individu, een moment, maar ook die tussen luisteraar en performer.

If we opened people up, we’d find landscapes (Agnes Varda)

project details