Layla Önlen

Biography

Layla Önlen is een Limburgse vormingswerkster die uit liefde voor theater het podium opzocht. Na jaren van amateurtheater waagt ze de stap naar het professioneel theater en laat zich begeleiden door de Brusselse regisseur Huseyin Umaysiz.

Foto: Huseyin Umaysiz

In residentie HOU VAST! LAAT LOS!

“Hou vast! Laat los!” is een theaterstuk, waar toneel en performances samen smelten. De tekst van de twee monologen, komt uit het boek “Vrouwenverhalen”, geschreven door Deniz Kaptan. Het gemeenschappelijke van deze verhalen? Leven in een samenleving waar mannen heersen, vastgeklemd tussen verantwoordelijkheden en eigen wensen, en de moeilijkheden des levens die dit met zich meebrengt. De plaats waar ontevredenheid niet genoeg is om voor verandering te zorgen… soms omwille van luiheid, soms door angst en soms puur door koppigheid. Bovenal omwille van de vicieuze cirkel waarin ze zijn gevangen en die hen afhankelijk heeft gemaakt tot het oneindige. Deze vrouwen-verhalen, zijn een soort van geheim dat men alleen deelt met onbekenden. Niet om medelijden op te wekken, eerder om alles uit te kotsen. Er broeit iets in hen, klaar om over te koken en uit te barsten. In hun wereld waar mannen domineren is het “de zottigheid” die de vrouw overheerst. Hierdoor ontstaan bovennatuurlijke situaties die ondanks alles doen glimlachen.

project details