Analogue Humans

KID.

Omschrijving

Samen met bevriende videokunstenaars werkt muzikant Terry Beks onder de naam KID. momenteel aan het filmproject ‘Analogue Humans‘. De impact van de digitalisering op de mens wordt in beeld gebracht als een herkenbare momentopname en alvorens de tijd ons inhaalt wordt de tastbaarheid van het analoge nog snel omarmd.

Door te werken met artiesten vanuit verschillende disciplines brengt Beks fictie, stop-motion en abstractie met zijn muziek samen en drukt zo zijn visie uit over de overgang van een analoog naar een digitaal tijdperk.Een audiovisueel, kunstzinnig beeld over de beleving van de steeds sneller opkomende digitalisering en wat het teweeg brengt bij de mens op microniveau.

In samenwerking met o.a. Rob Walbers, Kim Vreys, Dirk Hendrickx, Jaak De Digitale, Gideon Kiefer, Rudy Trouvé,…