Ways to listen to a river

Nahuel Cano

Omschrijving

Ways to listening to a river is een experimenteel muzikaal verhaal, een performatief concert dat ons uitnodigt om naar de stemmen van rivieren te luisteren, om manieren te vinden om te zijn met wat deze waterlichamen te vertellen hebben over hun verleden en heden, en onze toekomst. Welke verhalen en geschiedenissen draagt een rivier met zich mee? Wat kunnen we van hen leren?

Rivieren zijn bijzonder complexe en dynamische systemen: in oneindige interacties vormen ze en worden ze gevormd door het land waar ze doorheen stromen, terwijl ze vorm krijgen en gevormd worden door menselijke visies, angsten en behoeften. Rivieren zijn ook ongelooflijk krachtige metaforen en spirituele krachten, waardevolle en begeerde economische activa, getuigen en dragers van de geschiedenis. Wat opent zich als we aandacht besteden aan de transformaties en sporen die aanwezig zijn in sonische landschappen?

De voorstelling bestaat uit een partituur van muziek, woorden en daden voor elektronica, VJ en performer. De partituur is gebaseerd op en komt voort uit een praktijk van het in kaart brengen van de sonische landschappen van rivieren.

Tijdens de voorstelling worden kaartscores gespeeld van de rivieren Limay en Salado in Argentinië. Beide rivieren maken deel uit van de persoonlijke en familiegeschiedenis van Nahuel Cano, en daarin is het mogelijk om vanuit een heden dat op de rand van een ecologische ineenstorting staat een geschiedenis van kolonisatie en geweld te traceren. Toekomstige versies van het project zullen de rivieren de Vecht en de Rijndelta in Nederland verkennen.

Op deze sonische kaarten vormen de historische, politieke en ecologische, maar ook de innerlijke, persoonlijke territoria de draden die bijdragen aan een bepaalde vorm van verhalen vertellen, waarbij niet alleen gaat over wat er is gebeurd, de feiten en gegevens, maar ook de gevoelens, de dromen en de mogelijkheden. samen met stiltes en hiaten: wat we niet weten, wat we niet kunnen horen.