TOPOS 4: THE SCI-FI OF THE BODY

Omschrijving

Met TOPOS geeft wpZimmer vorm aan een collectieve residentie waarbij verschillende kunstenaars worden uitgenodigd om samen te komen rond een thema. Voor deze vierde editie zetten 5 kunstenaars – elk in hun eigen praktijk – zich op verschillende manieren in om na te denken over het meer-dan-menselijke. Hun vragen brengen hen altijd terug naar het lichaam: Wat bedoelen, voelen en denken we als we het over ons lichaam hebben?

TOPOS 4 stelt het lichaam voor als inherent Sci-Fi, een verstrengeling van micro- en macro-entiteiten en performativiteiten die worden beschouwd als ‘natuurlijk’ en ‘kunstmatig’, ‘menselijk’ en ‘niet-menselijk’, ‘organisch’ en ‘synthetisch’, ‘analoog’ en ‘virtueel’. Deze collectieve residentie wil een kleine groep mensen samenbrengen om te werken rond het waarnemen van het lichaam als een veelheid. Het gaat erom de rol van het lichaam in het creëren van affiniteit door verschil in vraag te stellen. Hoe kunnen we desidentificatie beoefenen door het lichaam centraal te stellen?