Samuel Baidoo

Biografie

Samuel Baidoo studeerde in 2018 af als danser aan de dansopleiding van het Koninklijk Conservatorium en behaalde in 2015 zijn Master in illustratie en grafisch ontwerp op Sint-Lucas Antwerpen. Samuel richte het multidisciplinaire gezelschap Hanafubuki op. In het verleden werkte hen onder andere voor Koen de Preter (YoYoGi), Maud Le Pladec (Grensgeval), Kopergietery Gent (De Laatste Eenhoorn), Agostina D’Alessandro (Das Selbst, Formless Mirror). Momenteel werkt hen als freelance danser voor Nat Gras (Heel-huids en wijtwee // nosotrosdos), Tuur Marinus (TH LNG GDBY) en Michiel Vandevelde (Dances of Death). Sinds 2 jaar jureert en/of begeleid hen mee de creaties van de studenten dans aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Momenteel onderzoek Samuel de virtuele- en gameruimte als safe space onder de noemer plum road tea dream. Bij Hanafubuki werkt hij aan een tweeluik Curiosum (werktitel) en Eiland (werktitel), beide projecten gaan in premiere in het seizoen 2022 – 2023.

Meer info

Hanafubuki

In residentie plum road tea dream

plum road tea dream is het ‘inner sanctum’ van Samuel Baidoo, opgebouwd in de online videogame Minecraft. Wat begon als casual gameplay voor het plezier tijdens de eerste COVID-19 lockdown veranderde gaandeweg in een manier om persoonlijke en wereldse gebeurtenissen een plaats te geven. Minecraft werd zo een intieme plek voor reflectie, heling en archivering door het te gebruiken als extensie van de gevoelswereld en het brein van de artiest. In het spel worden tempels, altaars, totems, monumenten gebouwd en dagboeken bijgehouden. In een later stadium wilt Samuel onderzoeken hoe plum road tea dream los te trekken van Minecraft en het te concipiëren als ervaring voor het publiek door het om te vormen tot een autonome videogame.

project details