MOHA

Biografie

MOHA is een in Amsterdam gevestigd kunstenaarscollectief dat voorstellingen maakt, workshops presenteert, publicaties bedenkt en alternatieve curatoriële modellen aandraagt. MOHA opereert buiten conventionele kunstinstellingen en werkt in openbare ruimtes met specifieke gemeenschappen, met als doel onze persoonlijke bubbels te breken en verbinding te maken met de dagelijkse realiteit van mensen die we anders nooit zouden tegenkomen.

MOHA’s naam komt uit het Hongaars en betekent mos. MOHA koos deze naam vanwege het feit dat mos in de meest onverwachte omstandigheden groeit. MOHA ziet hun werk als een veerkrachtig levend ecosysteem. MOHA/mos is niet één entiteit en kan daarom niet slechts één vaste definitie hebben. MOHA’s werk groeide uit tot een samensmelting van vele velden: o.a. stedenbouw, antropologie, sociale choreografie, magisch realisme, uitvoerende kunst, guerrilla-kunst en activisme.

MOHA werkt samen met winkeliers, onderhoudsmedewerkers en slagers. MOHA maakt schoon. MOHA maait gras. MOHA babysit. MOHA maakt sandwiches. MOHA maakt sokken. MOHA luistert. MOHA wordt multifunctionele kunstwerkers, organisatoren, verzorgers, vrachtwagenchauffeurs, serveersters, maatschappelijk werkers, bemiddelaars, schoonmakers, geïmproviseerde stedenbouwkundigen en gastheren. Hun positie in relatie tot de contexten waarin ze werken, staat altijd ter discussie. Maken ze deel uit van het onderhoudsteam van het gebouw? Zijn ze een slechte entertainmentact? Zijn zij de artiesten? Terwijl MOHA ernaar streeft de verschillende structuren die ons omringen te begrijpen, wordt MOHA de structuren zelf.

In residentie Who Cares?

Who Cares? is een artistiek project dat de plaats van ‘zorg’ in onze samenleving onderzoekt. Daarvoor duikt MOHA in zes verschillende beroepen, die op een of andere manier met zorg te maken hebben. “Onze positie ten opzichte van de contexten waarin we werken is altijd in vraag. (…) Terwijl we ernaar streven de verschillende structuren die ons omringen te begrijpen, worden we zelf de structuren.”

Meer info

Who Cares

project details

In residentie We live here, who cares?

De stad, haar verschillende sociale dynamieken en de manier waarop mensen op specifieke plekken hun leefomgeving maken en gebruiken, vormen het uitgangspunt van al hun initiatieven. Zij gaan altijd op dezelfde manier te werk. Ze zijn aanwezig. Ze komen dag na dag, week na week terug op dezelfde locatie. Hun optredens starten vanaf daar en kunnen een paar dagen, 5 weken of een jaar duren. Ze ontmoeten elke dag dezelfde mensen en worden onderdeel van hun routines en landschap. Ze werken met kunstenaars, curatoren, winkeliers, thuismoeders, wetenschappers, daklozen, schoonmakers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen e.a. Tijdens hun proces vormen de kleine gesprekken, het drinken van thee, het oppassen, het schoonmaken van de keuken en meer politieke en conceptuele discussies de inspiratie voor hun publieke resultaten. De één zegt dat de revolutie begint met het schoonmaken van de vaat. Zij zeggen dat kunst opnieuw wordt uitgevonden tijdens het afwassen. Via hun projecten creëren ze verbindingen tussen het kunstveld en andere disciplines.

In het kader van het project ‘We live Here, Who Cares?’, een gezamenlijke samenwerking tussen Woonpunt, Cultuurmakers Maastricht, Via Zuid, SOAP en MOHA, woonde en werkte het kunstenaarscollectief anderhalf jaar in de wijk Pottenberg in een flat die naar verwachting eind 2023 wordt gesloopt. Vanaf deze plek verkenden ze het thema zorg in relatie tot onderwerpen als de wooncrisis, ‘buurt’ en het creëren van een thuis.

Tijdens hun verblijf ontwikkelden ze een interventie in de openbare ruimte genaamd ‘De Pottenberger: golfbaan, spa en meer’, een mobiele interactieve ruimte die door de straten van de buurt beweegt. De ruimte zal naar verwachting gedurende enkele maanden of zelfs langer elke tweede zondag geopend zijn. Wat er in de ruimte gebeurt, evolueert met de tijd, niet alleen vanwege de seizoensveranderingen die van warm naar koud gaan, maar ook vanwege de interactie met de omgeving: wie let er op en waarom? Wie maakt gebruik van deze tijdelijke ruimte en waarom? Zijn er collectieve verlangens over wat deze plek zou kunnen worden? Hoe deze plek ten tijde van de Winternacht zal functioneren weten we nog niet omdat deze voortdurend verandert, maar toch wordt het publiek uitgenodigd om in dit proces te stappen. Zullen zij deelnemers zijn? Waarnemers? Artiesten? Helpers? Documenteerders? ‘De Pottenberger, golfbaan, spa en meer’ beslist.

project details