MOHA

Biografie

MOHA is een in Amsterdam gevestigd kunstenaarscollectief dat voorstellingen maakt, workshops presenteert, publicaties bedenkt en alternatieve curatoriële modellen aandraagt. MOHA opereert buiten conventionele kunstinstellingen en werkt in openbare ruimtes met specifieke gemeenschappen, met als doel onze persoonlijke bubbels te breken en verbinding te maken met de dagelijkse realiteit van mensen die we anders nooit zouden tegenkomen.

MOHA’s naam komt uit het Hongaars en betekent mos. MOHA koos deze naam vanwege het feit dat mos in de meest onverwachte omstandigheden groeit. MOHA ziet hun werk als een veerkrachtig levend ecosysteem. MOHA/mos is niet één entiteit en kan daarom niet slechts één vaste definitie hebben. MOHA’s werk groeide uit tot een samensmelting van vele velden: o.a. stedenbouw, antropologie, sociale choreografie, magisch realisme, uitvoerende kunst, guerrilla-kunst en activisme.

MOHA werkt samen met winkeliers, onderhoudsmedewerkers en slagers. MOHA maakt schoon. MOHA maait gras. MOHA babysit. MOHA maakt sandwiches. MOHA maakt sokken. MOHA luistert. MOHA wordt multifunctionele kunstwerkers, organisatoren, verzorgers, vrachtwagenchauffeurs, serveersters, maatschappelijk werkers, bemiddelaars, schoonmakers, geïmproviseerde stedenbouwkundigen en gastheren. Hun positie in relatie tot de contexten waarin ze werken, staat altijd ter discussie. Maken ze deel uit van het onderhoudsteam van het gebouw? Zijn ze een slechte entertainmentact? Zijn zij de artiesten? Terwijl MOHA ernaar streeft de verschillende structuren die ons omringen te begrijpen, wordt MOHA de structuren zelf.

In residentie Who Cares?

Who Cares? is een artistiek project dat de plaats van ‘zorg’ in onze samenleving onderzoekt. Daarvoor duikt MOHA in zes verschillende beroepen, die op een of andere manier met zorg te maken hebben. “Onze positie ten opzichte van de contexten waarin we werken is altijd in vraag. (…) Terwijl we ernaar streven de verschillende structuren die ons omringen te begrijpen, worden we zelf de structuren.”

Meer info

Who Cares

project details