Maxim Storms

Biografie

Maxim Storms is een beeldenstormer die het metier leerde aan het KASK (School of Arts Gent) en op verschillende podia voor verschillende publieken speelt en performt. Zo is er Ballet Dommage, met Katrien Valckenaers, dat telkens weet te verbazen door het speci­fieke opzet, de taal of de enscenering. En wekt de performanceband Brik Tu-Tok -met Linde Carrijn- een breed arrangement aan geluiden tot leven door cassettes, huishoudprullaria en zelfgemaakte objecten. Daarnaast is er Maxims duister én komisch -solo of in duo met Lobke Leirens- theaterwerk met zijn ongerijmde humor, besnorde pokerface, feilloos gevoel voor timing en waarin het absurde primeert. Brute chansons, jabber- en dadamonologen, kosmische collages en sponssculpturen zijn nooit veraf.

De Standaard noemde hem al eens ‘de Charlie Chaplin van zijn generatie’ vanwege de slapstick die Storms’ speelstijl kenmerkt. De jongste jaren staken Maxim (en zijn medemakers) maar liefst 5 selecties voor het TheaterFestival of Circuit X op hun hoed. Tribunal (BRONKS & Ballet Dommage) stond op het TheaterFestival 2021.

Foto: Fred Debrock

In residentie FOLKS&FOOLS

In Folks&Fools bespelen Maxim Storms en Lobke Leirens de mythe van de zondebok. Ze transfor­meren zich in twee onbezonnen figuren, uitver­koren door hun stam om een noodlot­tige queeste te vervullen.

Dapper falend volgen de schelmen elkaar langs wreedaar­dige versper­ringen in een buiten­aards universum. Folks&Fools wordt een raadsel­achtig brouwsel vol legenda­ri­sche kreten, kosmische schobbe­jakken en primaire vernieu­wers in verval.

project details

In residentie NUGGETS

In Storms nieuwe fysieke solo (de)constructeert hij het individu dat zich staande houdt in de hedendaagse ‘we-want-more’-maatschappij on speed. Maxim doet dit in zijn (geroemde) groteske speelstijl en (kenmerkende en unieke) ritmische taalconstructies. Hij creëert een kramakkel universum waar een laatste ziel halsstarrig het bestaan verder modelleert. Aan de hand van bouwvallige constructie en fatale reparatie poogt het personage het onbestemde doel te bereiken.

In zijn vorige solo Brother Blue ontwierp Storms een onbetrouwbaar landschap waarin de protagonist zijn staart verliest. In NUGGETS gaat hij een stap verder en verbouwt het hoofdpersonage op radicale manier de restanten van zijn bestaan. Maxim Storms geeft in al zijn werk stem aan personages die ‘de onmogelijkheid’ beproeven of verbijten. NUGGETS wordt een nieuwe etappe in die zoektocht van filosofische kwetsuren.

project details