Hannes d’Hoine, Han Stubbe & Stijn Grupping

Biografie

Muzikanten Hannes d’Hoine en Han Stubbe (DAAU) en cinematograaf Stijn Grupping (Post uit Hessdalen) steken de koppen bij elkaar voor Ghost in the Machine, een nieuwe voorstelling die de grenzen opzoekt tussen concert, muziektheater en video performance.

Hannes d’Hoine (°1976, België) schreef muziek voor voorstellingen van oa Eisbär Performance Group, Naomi Velissariou en Liesa Van der Aa. In 2016 maakte hij met Magnum fotograaf Sohrab Hura de installatie “The lost headand the bird” die nog steeds op verschillende internationale festivals gescreend wordt. Onder het alter-ego Jon Doe One verschijnt binnenkort zijn solodebuut op het label Entr’Acte.

Han Stubbe (°1976, België) werkte als componist samen met oa Benjamin Verdonck, Michael Douglas Collective, Kristel van Issum (T.R.A.S.H.) en Braakland/Zhe Building. In 2014 kreeg hij een tweejarige ontwikkelingsbeurs Nieuwe Makers (fonds podiumkunsten, NL), met als resultaat de oprichting van Echomaker MT. Daarmee maakte hij, in 2016, zijn eerste eigen muziektheatervoorstelling Adult World (ism Dommelhof, Monty, de NWVTilburg), waaraan ook d’ Hoine zijn medewerking verleende.

Stijn Grupping (°1986, België) staat als zeer actieve jonge jongleur in de beginjaren 2000 mee aan de wieg van het met de Vlaamse Cultuurprijs voor Circus bekroonde Ell Circo d’Ell Fuego in Antwerpen. Gelijktijdig ontwikkelt hij een fascinatie voor beeld en beeldtaal. Na het behalen van een bachelor in de audiovisuele kunsten aan het Narafi te Brussel richt hij samen met theatermaker Ine Van Baelen richt het hybride gezelschap Post uit Hessdalen op. In nauwe samenwerking met andere artiesten maakt Post uit Hessdalen evenwichtsoefeningen in (circus)performance, muziektheater, video en beeldende kunst.

In residentie Ghost in The Machine

Ghost in the Machine is een creatie die de grenzen opzoekt tussen concert, muziektheater en videoperformance. De voorstelling is een machinerie op de scène, als metafoor voor de stad waarin we leven. Het biedt een nieuwe manier om naar het bekende te kijken, om mee te gaan in een woordeloos, onvermoed, soms vervreemdend, soms meeslepend narratief, voortvloeiend uit het dagelijks leven.

De voorstelling wordt gemaakt en gebracht door drie performers: cinematograaf/theatermaker Stijn Grupping en muzikanten Han Stubbe en Hannes d’Hoine. Centraal staat evenwaardigheid van de disciplines en de spanning tussen structuur en improvisatie. Niet zomaar een concert met videobeelden of een film met livemuziek, maar een zoektocht naar een gemeenschappelijk narratief met ruimte voor interactie die telkens wordt gecreëerd op het moment zelf.

Ghost in the Machine gaat over de stad en haar wisselende verschijningsvormen: de stad als wereld van stenen, wereld van mensen, wereld van planten en dieren.

De videobeelden roepen een semi-menselijk perspectief op, een artificiële identiteit die het doen en laten in de stad aanschouwt. Met behulp van drones die zich net boven ooghoogte bewegen, creëert Stijn Grupping een ongrijpbare persoonlijkheid die door de stad beweegt. Hij gaat daarbij op zoek naar de poëzie in het alledaagse en observeert en registreert handelingen in de openbare ruimte. Door middel van compositing zet Grupping de beelden tijdens de performance om in een nieuwe realiteit. De verschillende lagen van videobeelden kan hij zodanig herschikken dat een wereld ontstaat waarin tijd en ruimte door elkaar lopen, waar digitaal en analoog in elkaar vloeien.

De muzikanten maken een live-soundtrack met contrabas, klarinet en elektronica. De stadsgeluiden klinken door als onderlaag. Ze manipuleren het akoestisch geluid en hun instrumenten verregaand met software en sequencing, zowel analoog als digitaal. Met software als modulaire synthesizers, field recordings, tapemani-pulaties en traditionele gitaareffecten creëren Stubbe en D’Hoine een klankwereld waarin de spanning tussen digitaal en analoog ook in de muziek terugkomt. Ze laten zich daarbij inspireren door jazz, ambient, musique concrète, klassieke muziek en experimentele rock.

Deze voorstelling zal in het kader van JazzCase te zien zijn op 30 januari 2020 in Provinciaal Domein Dommelhof.
Meer info over deze vertoning vind je hier.

project details