Fabrice Samyn

Biografie

Fabrice Samyn woont en werkt in Brussel. Zijn werk draait rond velerlei thema’s zoals licht en tijd, de problematiek van de representatie in onze samenleving, en de dualiteit van idolatrie en iconoclasme in de kunsten. Het kan de vorm aannemen van schilderijen, foto’s, sculpturen, installaties of performances. 

In zijn artistieke praktijk stelt Samyn vragen bij de grenzen van het binaire denken: profaan versus sacraal, materie versus atmosfeer, mannelijk versus vrouwelijk, schaduw versus licht, afwezigheid versus aanwezigheid, onmiddellijkheid versus duur, in- versus uitademen, …. Om ons idee van tijd te onderzoeken, laat hij zich zowel inspireren door verschillende conceptuele en picturale tradities, als door westerse en oosterse spirituele tradities. Zijn werk wordt regelmatig in binnen- en buitenland getoond.

In residentie Bees of Being

Met het ambitieuze in situ-project Bees of Being wil Fabrice Samyn een structureel antwoord geven op huidige spirituele en milieuproblemen door de aanleg van een ecologisch en artistiek cinerair park. De kunstenaar zal de parklocatie specifiek ontwerpen voor een immersieve ervaring, als een schilderij van bloemen en planten, met wandelingen en intieme plekken waar rouwende mensen de as van een overledene kunnen verspreiden. Het park omvat een paviljoen, een ruimte voor contemplatie waar afscheidsrituelen kunnen plaatsvinden of waar ook andere belangrijke momenten in het leven kunnen worden gedeeld. Via bijenteeld, asverspreiding en het aanplanten van pollendragende planten zal de tuin het globale ecosysteem van de regio waartoe het behoort, verrijken. Tegelijk is het een totaalkunstwerk.

In 2019 en 2020 werden er vele verkennende gesprekken gevoerd met uiteenlopende partners. We spraken ondermeer met Bokrijk, Groendienst van de stad Gent, departement Cultuur van de stad Antwerpen. In het voorjaar van 2020 startte we een dialoog met de verantwoordelijke van de begraafplaatsen van de stad Leuven. In juni 2020 engageerde wpZimmer zich tot een lange termijnsamenwerking voor de realisatie van Bees of Being. In de zomer van 2020 zal de bijenchoreografie en het medidatieve tuinieren ontwikkeld worden.

project details