Dounia Mahammed

Biografie

Dounia Mahammed studeerde in 2015 af aan de afdeling drama van het KASK in Gent. Haar werk getuigt van een bijzondere gevoeligheid voor taal, humor en beeldend denken. In haar afstudeervoorstelling Salut Copain (2015) gebruikt ze de taal als medium om op de scène te filosoferen, dromen, tekenen, wankelen en bevragen. In haar solo w a t e r w a s w a s s e r (2017) gaat ze op zoek naar een nieuwe manier van communiceren, waarbij haar grillige associaties en bewegingen een poëtische dialoog aangaan met de muziek van Alan Van Rompuy. Als schrijfster en actrice heeft Mahammed een grote interesse voor sociale kwesties, filosofische bespiegelingen en de poëzie van het alledaagse. Haar werk wil iets vertellen over de mens en het mens-zijn, en schippert daarbij tussen verwondering en vertwijfeling. Tijdens haar studies maakte ze onder meer de voorstelling Woudwachten (2014) met de bezoekers van Villa Voortman (open huis voor mensen met dubbeldiagnose) in Gent. Eerder werkte ze samen met Silke Huysmans voor Manger de l’O (2013), met Mira Bryssinck voor Usotroop (2014) en met Anjana Dierckx en Lukas Smolders voor Schaduwmensen (2013). In augustus 2016 won Dounia Mahammed met Salut Copain de SABAM Jongtheaterschrijfprijs op het festival Theater aan Zee in Oostende.

Meer info

wpZimmer – Dounia Mahammed

Foto: Mira Bryssinck

In residentie w a t e r w a s w a s s e r

In w a t e r w a s w a s s e r geeft theatermaker Dounia Mahammed je een inkijk in haar gedachtewereld. Haar ingenieuze tekst is even lichtvoetig als diepzinnig en voert je mee langs levensvragen, dagelijkse beslommeringen, rijmpjes en absurde zijwegen. De improvisaties van pianist

Alan Van Rompuy maken van de solo een levendige dialoog. w a t e r w a s w a s s e r is een grillige, poëtische voorstelling die je pijnlijk én vrolijk bewust maakt van de vloeibaarheid van het leven.

project details

In residentie Panic & Other attacks

Dounia Mahammed gaat in Panic & other Attacks op zoek naar recepten die ons kunnen redden in moeilijke situaties. Op haar eigen springerig-beweeglijke wijze laat ze haar gedachten gaan over de vraag : wat te doen? Wat te doen als je terecht komt in een sneeuwlawine? Wat te doen als je aangevallen wordt door een ijsbeer? En is dat wel de juiste vraag? Is de vraag niet eerder: wat te doen zodat we op onze hoede moeten blijven voor de aanval van een ijsbeer?

project details

In residentie GNAB◊RRETN¡

Een gnaborretni (⸘) is een omgekeerde interrobang. De interrobang is het samengestelde karakter van het uitroepteken en vraagteken (‽). Het geeft een uitgeroepen vraag aan. Bij het gebruik van de interrobang aan het einde van een zin is het gebruik van de gnaborretni in sommige talen gebruikelijk en logisch: een op de kop gedraaid, gecombineerd vraag-/uitroepteken voorafgaand aan de zin. Gnab◊rretn¡ is an inverted superimposed exclamation point and question mark.

Samen willen Alan Van Rompuy (azertyklavierwerke, vieze meisje) en Dounia Mahammed een bewogen-muziek-en-tekst-werk maken dat ergens tussen een optreden en een voorstelling zweeft. In 2017 werkten zij voor het eerst samen in de voorstelling w a t e r w a s w a s s e r.

Centraal in hun beginnend onderzoek staan: geluidsoverlast (voor zowel mens als dier), patronen, selectieve doofheid, gewenning en ruis in verhouding tot stilte: iets dat ophoudt met bestaan, de (na-)galm, echo, her-innering van iets dat voorbij is, waardoor het voelbaarder of hoorbaarder is dan toen het nog bestond.

Ieder met hun eigen achtergrond willen ze muziek, tekst en beweging in elkaar laten overlopen, gevolg laten zijn van elkaar, in een andere context plaatsen: beweging brengt geluid, herhaling brengt ritme, woord wordt klank, klank wordt gevoel(d).

In een speelse (de)constructie van verschillende talen gaan ze op zoek naar betekenis en onzin, naar abstractie en taal schommelend tussen het verstaanbare en het enkel voelbare.

Dit project heette voordien GALM (werktitel).

project details