Millenialism

Anne-Laure Vandeputte/Wandaat

Description

Millennialism is een personagegedreven voorstelling met magisch-­realistische elementen, die de twijfels, clichés en strubbelingen van de millennial-­generatie onder de loep neemt. Deze twintigers en dertigers groeien op in een samenleving waar kapitalisme een voldongen feit lijkt, globalisering en financiële crisissen ingrijpende gevolgen hebben voor Westerse en niet-­Westerse samenlevingen en de consequenties van global warming steeds duidelijker worden. Hoe ga je hiermee om als zoekende twintiger? Hoe ga je om met je schuldgevoel over het systeem waarin je leeft? Waar ligt je verantwoordelijkheid?

Personages die de werkelijkheid op poëtische wijze overstijgen, verbeelden de zoektocht van de huidige generatie twintigers. Een generatie die koorddanst op het snijvlak tussen maatschappelijk engagement en egoïsme, tussen interpersoonlijke contacten en individualiteit.