Not Thus, Not Thus

Nelle Hens

Description

Met het ontwikkelingstraject ‘Not Thus, Not Thus’ werkt Nelle Hens verder op de inzichten en ervaringen uit het eerder onderzoek binnen het collectief ONT MOET. Zo lag in het tweeluik, Nobody en No Body, de focus op het loskoppelen van het mentale beeld dat we vormen rond respectievelijk onze identiteit en ons lichaam. In het traject ‘Not Thus, Not Thus’ richt Nelle de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om weer opnieuw in het lichaamsbewustzijn te komen. De onderzoeksvraag in het traject is: ‘Hoe kan ik als choreograaf een structuur creëren, een choreografische taal ontwikkelen waarin ruimte is voor persoonlijke begrenzing voor zowel performers als publiek ? Waarbij flow en uitwisseling gefaciliteerd kunnen worden en subtiele ervaringen een grotere zichtbaarheid kunnen krijgen via de weg van contactimprovisatie en ademhalingstechnieken ?