Commitment Phobe 

Ira Brand

Description

Commitment Phobe is een project over twijfel, ambiguïteit en het (niet) innemen van een standpunt door Ira Brand. Ira’s onderzoek begint met het ervaren van zichzelf als een ‘persoon van twijfel’ in een wereld die voornamelijk zekerheid lijkt te waarderen. Ze probeert te begrijpen wat er aan de basis ligt van culturele en sociale waarden van duidelijkheid, zekerheid en consistentie – manieren die ons geleerd worden dat het de moeite waard en begrijpelijk is voor een persoon om te zijn. En om te onderzoeken hoe we met nuance kunnen bewegen in een tijd waarin ons gevraagd wordt om sterke, binaire, persoonlijke en politieke standpunten in te nemen over – bijna alles.

Hoe kunnen we twijfel opvatten als een instrument? Hoe kunnen we in nuance en ambiguïteit blijven, zonder dat dit onmachtig, passief of apathisch is? Wat zijn de risico’s van wel of geen standpunt innemen? Het werk hoopt een voorstel te doen voor het omarmen van twijfel, voor het in beweging blijven, en voor het bewonen van grijze gebieden – als noodzakelijkheden voor de omgang met elkaar, en voor een vreugdevol, vitaal leven.