Simone Basani & Alice Ciresola

Biography

Simone Basani (IT / BE) is kunstenaar, curator en kunstproducent. Zijn onderzoek richt zich op participatieve strategieën, herinneringsprocessen en historisch vergeten. Door zijn persoonlijke onderzoeksbenadering van dergelijke onderwerpen te ontwikkelen, wil hij het functioneren van heteronormatieve en koloniale blik uitdagen, vooral de Europese. Collectieve uitvoeringen en participatieve constructies van fysieke sites voor kritisch denken zijn de belangrijkste resultaten van zijn praktijk. Ze zijn zowel in museumruimten als in theaters gepresenteerd: Fortuny Museum – Venetië, Łaznia CCA – Gdansk, Teatrino di Palazzo Grassi – Venetië, Villa Empain – Brussel, Vooruit – Gent en andere.

Alice Ciresola (IT / BE) is een onafhankelijke onderzoeker en curator van performance- en community art-projecten die momenteel in Brussel gevestigd zijn. Ze heeft een MA in Visual and Performing Arts van IUAV University. Haar onderzoek draait in het bijzonder om strategieën van herinterpretatie van materieel en immaterieel erfgoed door middel van site-specifieke artistieke interventies. Verder is ze geïnteresseerd in het potentieel van het publiek binnen processen van betekenisgeving in museum- en tentoonstellingscontexten. Haar teksten en artikelen zijn geselecteerd door M – Museum Leuven, Frans Hals Museum en webmagazines I.OVO en CULT-Veneziepost. Haar projecten zijn gepresenteerd in: Fortuny Museum – Venetië, Łaznia CCA – Gdansk, Villa Empain, Brussel.

SIMONE BASANI en ALICE CIRESOLA werken sinds 2016 samen als een kunstenaar-curator-duo en ontwikkelen participatieve projecten, collectieve uitvoeringen en educatieve apparaten voor gemeenschappen en culturele instellingen. Samen onderzoeken ze de grenzen tussen openbare en museale ruimtes, met bijzondere aandacht voor de rol van marginale stemmen in collectieve processen van herinneren en vergeten.

Meer info

Basani & Ciresola

Foto:

In residentie Jeanne. Or the Western Touch

JEANNE is een performatieve kunstcollectie die Europese verlangens onderzoekt om de Ander en het Onbekende te ontmoeten, maar ook om ze te beheersen, te bezitten en te exotiseren.

JEANNE is diep geïnspireerd door de controversiële relatie, kunstverzamelaar en handelaar Jeanne Walschot vestigde zich met haar collectie Afrikaanse artefacten.

JEANNE geeft opdracht aan een groeiend aantal interdisciplinaire kunstenaars, voorlopig vier, om te creëren bij minstens één werk voor de collectie vanuit hun perspectief en gebruikmakend van hun favoriete performatieve media: choreografie, video, muziek, installaties in beweging, etc. Deze kunstenaars vormen een gemeenschap die eerst in dialoog met elkaar werkt, en die zich vervolgens opent voor een collectiefreflectie samen met het publiek.

Elke keer dat de collectie wordt gehost door een instelling, neemt ze de vorm aan van een performance – of performatieve tentoonstelling – die de zintuigen van het publiek prikkelt. Elke keer een of meer lokale kunstenaars, geselecteerd door Basani en Ciresola in samenwerking met de instelling zelf, voegen zich bij de collectie met een performatief werk dat speciaal voor JEANNE is gemaakt.

JEANNE is een kunstcollectie die zich ontvouwt in een levende dimensie. De stukken zijn performatief en kunnen alleen worden geactiveerd in aanwezigheid van het publiek of met zijn tussenkomst. Het zijn onafhankelijke werken, maar vormen samen een niet-chronologische en grotendeels fictieve reconstructie van het leven van mevrouw Walschot.

De tactiele en vocale dimensies spelen een fundamentele rol bij JEANNE. Deze dimensies vormen onze reflectie op de westerse touch, maar ook onze strategie om de zintuigen van het publiek te prikkelen. Deze metacognitieve strategie stelt ons in staat om op subtiele wijze de verschillende betekenislagen van de collectie van Jeanne Walschot te ontvouwen, door het publiek deze via hun lichaam te laten ervaren. In JEANNE vermenigvuldigen beweging, tact en stem de vertellingen die onder de voor eens en voor altijd gegeven betekenis liggen die aan de verzamelobjecten wordt toegekend, waarvan de vertelling door instellingen en samenlevingen door de tijd heen is opgelegd, uitgevonden of tot zwijgen is gebracht.

De performatieve collectie wordt getoond door vier performers (de artiesten zelf) na een zintuiglijke dramaturgie.

project details