Chris Snik

Biography

Chris Snik studeerde in 1996 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen in kostuumontwerp. In 1997 behaalde ze ook in Antwerpen een postgraduaat scenografie. Als kostuumontwerper laat ze zich inspireren door literatuur, actualiteit, mode en kunst. Om het lichaam van de performer aan te kleden doet ze onderzoek naar vorm, coupe, texturen, materialen en technieken. Voor haar is het een uitdaging om de ziel van het personage om te zetten in een kostuum. Het creatieve maakproces en de nauwe samenwerking met de performer zijn belangrijk.

In haar tweejarig artistiek onderzoeksproject’ (2021-2023) ‘Karakter door coupe. Naar een integrale kostuumontwerpmethode’, zal ze haar artistieke werk verdiepen en verbreden.

Chris werkt voor verschillende theater- en dansvoorstellingen bij HETPALEIS, Theater Lantaren Venster (NL), De Maan, Ultima Thule, De Queeste, Barre Weldaad, NTGent, Bl! ndman, Het huis van Bourgondië (NL), Het Gevolg, Toneelgroep Amsterdam (NL), Productiehuis Zeelandia (NL), Theater Stap, Ultima Thule, De Kolonie, De Spelerij, Toneelgroep Maastricht (NL), WArd/waRD, KVS Brussel, Het Nieuwstedelijk. Voor filmprojecten werkte ze samen met Karel Tuytschaever (Barry) en Jan Van Dijck

Momenteel doceert en coördineert Chris de afdeling kostuumontwerp aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (B) naast haar artistieke werk als kostuumontwerper en onderzoek.

In residentie Karakter door Coupe

Dit onderzoek heeft als doel een performance te ontwikkelen vanuit een geïntegreerde kostuumontwerpmethode. Waarbij een doorgedreven samenwerking tussen ontwerper en performer en waarbij het ontstaan van een idee en de uitwerking van een kostuum dialectisch interageren. Coupe blijkt hier het sleutelwoord. Kostuums met een goede pasvorm zijn niet mogelijk zonder coupe, dat de juiste accenten aan lichaamsvormen kan geven en dus een personage kan construeren.

In een steeds korter wordend repetitieproces is het vaak niet mogelijk om op een geïntegreerde manier te creëren. Binnen kostuumontwerp worden het uitdenken van een idee en het uitvoeren ervan vaak als losstaande activiteiten gezien. De samenwerkingen met de performers is miniem.

Deze kloof wil ik overbruggen tussen het (bewegende) lichaam en de expressie van de performer, enerzijds, en het concept en het maakproces van een kostuum anderzijds. Via artistieke experimenten met performers, zal in de uiteindelijke performance d.m.v. coupe van de kostuums het karakter en het lichaam van de performer gevormd worden.

project details