Anne-Laure Vandeputte/Wandaat

Biography

Wandaat is het splinternieuwe maakplatform van Anne-Laure Vandeputte. Zij studeerde in 2016 af aan het Conservatorium van Antwerpen met haar eigen voorstelling ‘Gif’. Wandaat is ervan overtuigd dat theater een zintuigelijke en emotionele beleving kan en moet zijn, zeker in een van technologie vergeven maatschappij op topsnelheid.

Anne-Laure Vandeputte speelde onder andere mee in voorstellingen JR van FC Bergman en van Toneelhuis/SkaGeN. Op televisie speelt ze in Grenslanders (Eén), Fiskepark (Canvas) en De bende van Jan de Lichte (VTM). Voor Millenialism werkt Anne-Laure samen met acteur Kenneth Cardon.

Foto: Alexander Popelier

In residentie Millenialism

Millennialism is een personagegedreven voorstelling met magisch-­realistische elementen, die de twijfels, clichés en strubbelingen van de millennial-­generatie onder de loep neemt. Deze twintigers en dertigers groeien op in een samenleving waar kapitalisme een voldongen feit lijkt, globalisering en financiële crisissen ingrijpende gevolgen hebben voor Westerse en niet-­Westerse samenlevingen en de consequenties van global warming steeds duidelijker worden. Hoe ga je hiermee om als zoekende twintiger? Hoe ga je om met je schuldgevoel over het systeem waarin je leeft? Waar ligt je verantwoordelijkheid?

Personages die de werkelijkheid op poëtische wijze overstijgen, verbeelden de zoektocht van de huidige generatie twintigers. Een generatie die koorddanst op het snijvlak tussen maatschappelijk engagement en egoïsme, tussen interpersoonlijke contacten en individualiteit.

project details