Berg

Ellen Schroven

Omschrijving

Berg is een ‘patafysische landschapsexpeditie, verankerd in negen Belgische en Nederlandse dorpen die de naam ‘Berg’ dragen.

Op twee locaties na, bevinden ze zich allemaal op minder dan dertien kilometer van een meanderende landsgrens die het landschap onzichtbaar doormidden snijdt.

Makers en denkers uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om vanuit hun eigen achtergrond en expertise de omgeving waarin we ons op dat moment bevinden, te belichten. Door heen en weer te denken over de grenzen van disciplines heen, hoopt Berg een caleidoscopisch beeld in het leven te roepen dat recht doet aan de fragiliteit, intensiteit en gelaagdheid van de natuurlijke omgeving die ons omringt.

In het beste geval leidt deze meerstemmigheid niet alleen tot een rijkere en meerduidige weerspiegeling en verbeelding van het landschap, maar reikt ze ons in het verlengde daarvan ook inzichten en manieren aan om de toekomstige wereld zelf in al zijn complexiteit op een constructieve en duurzame manier mee vorm te geven.

Foto: Bob Van Mol