Netwerkorganisatie

C-TAKT is ontstaan vanuit de gemeenschappelijke inspanning van de werkplaats C-mine te Genk en TAKT Dommelhof te Pelt. Beide werkplaatsen voelden de behoefte om in Limburg meer kansen te geven aan podiumkunstenaars. Kunstenaars kansen geven die voorheen enkel te vinden waren in grote steden en hun kunstinstellingen vormde de belangrijkste doelstelling. TAKT en C-mine wilden de “braindrain” van onze eigen talenten tegengaan door ontwikkelings- en productiemogelijkheden aan te bieden in onze regio. Er ontstond een samenwerking tussen C-mine en TAKT waarbij de kunstenaar de bindende factor was. De ondersteuningsvormen die gehanteerd werden, waren eveneens breed en divers. Een op maat van het project gesneden ondersteuning en begeleiding was altijd het uitgangspunt. Steeds meer artiesten kijken daarom richting Limburg.

Dankzij de ondersteuning en de inzet van onze netwerken kunnen Vlaamse artiesten nu presenteren op belangrijke podia en op internationaal niveau. In samenwerking met In Situ, een Europees ondersteund netwerk voor kunst in de publieke ruimte, vonden kunstenaars zoals bijvoorbeeld Benjamin Vandewalle, FC Bergman, Berlin, Breg Horemans en Kurt Demey een internationaal publiek.

 

Partners

In Situ

IN SITU is het Europese platform voor artistieke creatie in de publieke ruimte. Sinds 2003 ondersteunde het platform meer dan 270 kunstenaars die werken buiten de conventionele theatermuren en die aldus bijdragen aan de transformatie van onze publieke ruimte en samenleving. IN SITU is een ecosysteem dat kunst, het publiek, programmatoren en beleidsmakers met elkaar verbindt. IN SITU gelooft in de publieke ruimte als een plaats waar de kunsten nieuwe perspectieven tonen, als een ontmoetingsplaats tussen het meest diverse en breedste publiek, als een verzamelplaats met sociale impact en als een podium. Het platform hanteert een breed scala aan tools: ondersteuning op maat, transnationale mobiliteit, artistieke labo’s, artistiek onderzoek, internationale residenties en MOOC (massive online open course) over creatie in de publieke ruimte. C-TAKT is sinds 2006 lid van het netwerk en vond veel inspiratie bij haar partners en kunstenaars.

wpZimmer

wpZimmer is een internationale kunstenwerkplaats waar ontwikkeling centraal staat en waar de artistieke praktijk het vertrekpunt vormt van onze werking. We ondersteunen artistieke ontwikkeling via residenties, ontwikkelings- en productietrajecten en publieke momenten. We bieden tijd en ruimte voor diepgaand en ongeconditioneerd onderzoek voor zowel kunstenaars als kunstwerkers. wpZimmer is een anti-disciplinair huis. We kijken met een open blik naar het werk en onderzoek van kunstenaars. Het is de artistieke vraagstelling die ons leidt en niet de vorm. We bevragen onze eigen kaders en opereren in gebieden die niet altijd aansluiten bij de huidige disciplines. Als kunstenorganisatie in de huidige maatschappelijke en ecologische context omarmen we een lerende positie, we formuleren dit als de learnscape of landschap van leren. De learnscape is een proces en een visie op samenwerking. De samenwerkingen die we aangaan met kunstenaars, partners, maar ook met elkaar als team zijn geworteld in reciprociteit, transparantie en informaliteit.

Platform 0090

Platform 0090 is een duurzaam internationaal platform, een werkplaats en draaischijf voor onderzoek, creatie, residentie, productie en presentatie van transdisciplinaire kunst met aandacht voor tussenruimtes en hybriditeit. Platform 0090 is verankerd in een duurzaam (inter)nationaal netwerk van kunstenaars en partners en zet de zich vormende synergiën om in artistieke processen. Platform 0090 begeleidt een groep kunstenaars in hun hedendaags en vernieuwend artistieke traject en speelt een actieve bemiddelings- en dienstverlenende rol in multidisciplinaire kunstprocessen.

Musica Impulscentrum

Waarom? We willen nieuwe wegen in muziek en klankkunst openen die transformatief zijn of worden in kunst en samenleving. We willen banden smeden tussen mensen onderling, tussen mens en natuur, tussen mens en technologie.

Musica vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen muzikaal is. Ieder mens bezit van nature het vermogen om via klank en muziek in zinvolle interactie te treden met elkaar en met de omgeving. Een actieve, artistieke muziekbeleving is voor iedereen weggelegd.

Wij creëren toegankelijke omgevingen rond muziek en klank, voor liefhebbers en professionelen van piepjong tot stokoud, waar ze de eigen muzikaliteit kunnen (her)ontdekken en luisteren met nieuwe oren.

SoAP Maastricht

SoAP Maastricht is het platform voor het werk van kunstenaars vanuit verschillende disciplines en achtergronden met oog voor diegene en datgene waaraan veelal voorbijgegaan wordt in de publieke ruimte. Op analoge wijze wordt vanuit verschillende disciplines en achtergronden steeds weer een ander perspectief gezocht van waaruit de toeschouwer/deelnemer een eigen beeld creëert.

Partnerprojecten

Bekijk hier onze partnerprojecten van: