Fleur Khani

Biografie

Fleur Khani werkt en leeft in Brussel. Ze studeerde literatuurwetenschap aan de KU Leuven, Woordkunst aan het Conservatorium Antwerpen en deed daarna een post-master bij a.pass in Brussel). Ze was als muzikante en theatermaakster o.a. te zien op Bâtard Festival (Brussels), in Extra City en De Studio (Antwerpen), in London op het Queer Apocalyps Festival en in Wenen (Moë). In 2013 kreeg ze de DanceWeb Scholarship in Wenen. Ze maakte de film For the Record (Animal Tank Productions, VAF) en werkte voor Michaël Roskam, Ivo Dimchev, Davis Freeman, Heike Langsdorf e.v.a. voor uiteenlopende projecten binnen performance, theater en film.

Meer info

Fleur Khani

Foto: Fleur Khani

In residentie Homework

In Homework beschrijft Fleur Khani het huis waarin ze opgroeide: half Perzisch, half Vlaams. Haar moeder is een Europese arts en haar vader een Perzische schrijver. Terwijl ze een thuis bouwt, neemt Fleur je mee doorheen de verschillende kamers in het universum van haar beide ouders. Ze hebben een verschillende bibliotheek, een andere smaak voor interieur, uiteenlopende visies over religie en de wereld. De vragen waar elk opgroeiend kind mee geconfronteerd wordt, worden versterkt door deze culturele verschillen onder hetzelfde dak. Waar hoor ik thuis? Waarom komen mijn ouders niet overeen? Ben ik een vreemdeling? Homework is een eerlijk poging van een jonge artieste om de krijtlijnen van een continu evoluerende identiteit uit te tekenen.

details project