Ellen Schroven

Biografie

Ellen Schroven maakt en schrijft. Vaak zoekt ze nieuwe, ongekende omgevingen op, waar ze veel tijd doorbrengt en aandachtig kijkt naar wat zich aandient, terwijl ze kleine observaties vastlegt in een medium dat zich daar het best toe leent. Naderhand tracht ze telkens om de chaos in die uitdeinende verzameling van tekeningen, teksten, foto’s en videofragmenten te bezweren in de vorm van een installatie, een boek, of een wandeling, waarin ze verbeeldingen verkent, die de frictie onderzoeken tussen wat ze ziet en wat ze (niet) weet.

Meer info

Ellen Schroven

In residentie Berg

Berg is een ‘patafysische landschapsexpeditie, verankerd in negen Belgische en Nederlandse dorpen die de naam ‘Berg’ dragen.

Op twee locaties na, bevinden ze zich allemaal op minder dan dertien kilometer van een meanderende landsgrens die het landschap onzichtbaar doormidden snijdt.

Makers en denkers uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om vanuit hun eigen achtergrond en expertise de omgeving waarin we ons op dat moment bevinden, te belichten. Door heen en weer te denken over de grenzen van disciplines heen, hoopt Berg een caleidoscopisch beeld in het leven te roepen dat recht doet aan de fragiliteit, intensiteit en gelaagdheid van de natuurlijke omgeving die ons omringt.

In het beste geval leidt deze meerstemmigheid niet alleen tot een rijkere en meerduidige weerspiegeling en verbeelding van het landschap, maar reikt ze ons in het verlengde daarvan ook inzichten en manieren aan om de toekomstige wereld zelf in al zijn complexiteit op een constructieve en duurzame manier mee vorm te geven.

Foto: Bob Van Mol

details project