Caroline Mathieu

Biografie

Caroline Mathieu is actief als vormgever voor theatercreaties. De rollen die ze opneemt zijn divers: lichtontwerper, scenograaf, performer en onderzoeker. Na een opleiding productontwikkeling en een master na master Theaterwetenschappen (Universiteit Antwerpen) komen ontwerp, vormgeving en theater samen in de deeltijdse kunstopleiding Scenografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Na haar studies startte ze als assistent lichtontwerp voor de voorstelling “It’going to get worse and worse and worse, my friend’ van Voetvolk | Lisbeth Gruwez. Sindsdien werkt ze als freelance lichtontwerper voor onder meer Mercedes Dassy, Tom Adjibi, Igor Shyshko, Tale Dolven, Dan Musset, Laurent Delom de Mézerac, Alexander Vantournhout, Moya Michael en Helena Dietrich. Parallel aan haar parcours als lichtontwerper werkte ze als performer in interactieve theaterprojecten.

De combinatie van deze ervaringen overtuigde haar van de kracht die licht in zich draagt en motiveerde haar tot een dieper onderzoek over de invloed van licht op de waarneming en beleving hiervan binnen een performatieve setting. Na een aantal artistieke residenties en een onderzoekbeurs via de Vlaamse overheid (kunstendecreet) vond het onderzoek een kader binnen het Kunstenplatform Brussel in de vorm van een doctoraat in de kunsten (VUB/RITCS).

Meer info

Light Matters

Foto: Jorien Onsia

In residentie L U M I N A L  LAB

L U M I N A L  LAB onderzoekt nieuwe manieren om met licht te werken in een performatieve ruimte. Het focust op hoe gekleurd licht de perceptie en ervaring van de toeschouwer beïnvloedt. Is het wetenschappelijk duidelijk hoe licht inwerkt op de (onder)bewuste geest van de toeschouwer en is het bovendien mogelijk om verder te gaan dan het subjectieve ‘gevoel’ van kleur?

In het kader van een doctoraat in de kunsten wordt een tweeledige aanpak nagestreefd: enerzijds tracht het onderzoek wetenschappelijk te verduidelijken hoe gekleurd licht het perceptieproces beïnvloedt en wat dit effect inhoudt binnen een performatieve setting. Anderzijds beoogt de artistieke benadering de creatie van een immersieve installatie die zowel als laboratorium en als ervaringsruimte voor de intentionele toeschouwers fungeert. Deze installatie heet L U M I N A L  LAB.

De naam is een woordspeling tussen lumen en liminaliteit en is precies dat; een spel van licht dat reflecteert op de zeer specifieke aard van licht zelf. Liminaliteit, omdat het opereert op een kruispunt tussen het bewuste en het onbewuste, tussen wetenschap en kunst, maar bovenal, omdat het de aandacht van de toeschouwer trekt naar de verandering van kleuren en hun intensiteit.

details project