CRIP

Charlotte Goesaert

Omschrijving

Na het maken van mijn drie voorstellingen EPIC FAIL, Loophole en ChitChat, heb ik de behoefte om door middel van een langdurig onderzoek nieuwe wegen uit te zetten om het thema onvolmaaktheid te vertalen naar de scène. Dans gaat nog steeds gepaard met de romantisering en verheerlijking van het perfecte lichaam, een mooi lichaam dat dingen kan die andere niet kunnen. Ik wil onderzoeken hoe ik in mijn eigen werk dans los kan rukken uit deze context. Daarvoor vertrek ik vanuit de vraag hoe onze maatschappij omgaat met het (onvolmaakte) lichaam. We leven in een maatschappij van validisme, een samenleving waarin we ons voornamelijk uitdrukken via wat we kunnen of hoe we eruit zien. We associëren ons graag met wat of wie succesvol en mooi is. Freakshows waarin mensen met handicaps, deformaties, ziektes en vreemde lichamen tentoongesteld werden, liggen gelukkig al een hele tijd achter ons. Maar met de gedachte ‘wij zijn normaal en zij zijn abnormaal’ distantiëren we ons nog steeds van andere lichamen. Vervolgens wil ik onderzoeken in wat voor vorm ik dans en realiteit met elkaar kan confronteren door documentair materiaal te gebruiken op de scène en in verhouding daarmee nieuw bewegingsmateriaal te creëren.

Ik doe een onderzoek naar dans als documentaire en de beperking van het lichaam. Hoe kan ik het medium documentaire transformeren naar een danstaal? Ik wil tools vinden om op de scène fictie en realiteit met elkaar kan verweven: hoe kan ik de werkelijkheid brengen op een creatieve manier? Net zoals in een documentaire wil ik leren hoe je als maker een beeld tracht te geven vaneen aspect uit de realiteit. Hierbij doe ik onderzoek naar de beperking van het lichaam. Ik onderzoek verschillende lichamen die allemaal op hun eigen manier afhankelijk zijn van hun lichaam met de vraagstelling: hoe gaan we om met fysieke beperking en afhankelijkheid?

Ik wil mens en dans graag dichter bij elkaar brengen. Ik ben op zoek naar een bewegingstaal die de mens vertaalt en niet de virtuositeit van een getrainde danser. Door met non-professionals te werken hoop ik te leren hoe je een bewegingstaal kan ontwikkelen die zich niet laat leiden door de vele fysieke mogelijkheden van dansers maar radicaal is in zijn imperfectie.

Mijn onderzoek bestaat uit drie fases:

Eerst is de individuele fase waarin ik mijn inspiriatiebronnen ga onderzoeken, in gesprek gamet theater- en documentairemakers die ervaring hebben met documentaire en werken met amateurs, en een antropoloog.

Tweede fase is het gesproken woord en videomateriaal verzamelen: samen met filmmaker Jochem Baelus interviews afleggen en mensen volgen.

In de derde fase nodig ik amateurs en-of professionals uit en onderzoek ik fysieke beeldentaal in combinatie met video en audiomateriaal. Mijn onderzoek verdeel ik over een verloop van zes maanden (2019-2020) met tweemaal een residentie bij wp Zimmer. Andere residentie partners zijn Het Paleis, De Grote Post, C-takt, De NWE Vorst en Les Ballets C de la B.Uiteraard zal het voeren van dit onderzoek me nieuwe inzichten opleveren die me als choreograaf sterker zullen maken bij de creatie van toekomstig werk.