Netwerkorganisatie

C-mine + TAKT

TAKT Dommelhof en de werkplaats van C-mine zijn ontstaan uit de behoefte om in Limburg meer kansen te geven aan podiumkunstenaars. In 2008 werd in Dommelhof Neerpelt de kennis en knowhow in de productie van openlucht- en circustheater ingezet om de productieondersteuning uit te breiden naar een theaterwerkplaats. C-mine is sinds 2000 actief in het ondersteunen van podiumtalent uit het Vlaamse veld. Kunstenaars kansen geven die voorheen enkel te vinden waren in grote steden en hun kunstinstellingen vormde de belangrijkste doelstelling. TAKT en C-mine wilden de “braindrain” van onze eigen talenten tegengaan door ontwikkelings- en productiemogelijkheden aan te bieden in onze regio. Er ontstond een samenwerking tussen C-mine en TAKT waarbij de kunstenaar de bindende factor was. De ondersteuningsvormen die gehanteerd werden, waren eveneens breed en divers. Een op maat van het project gesneden ondersteuning en begeleiding was altijd het uitgangspunt. Steeds meer artiesten kijken daarom richting Limburg.

Dankzij de ondersteuning en de inzet van onze netwerken kunnen Vlaamse artiesten nu presenteren op belangrijke podia en op internationaal niveau. In samenwerking met In Situ, een Europees ondersteund netwerk voor kunst in de publieke ruimte, vonden kunstenaars zoals bijvoorbeeld Benjamin Vandewalle, FC Bergman, Claire Croizé, CreW, Berlin, Breg Horemans en Kurt Demey een internationaal publiek. De artistieke keuzes, de gehanteerde processen, de behaalde resultaten en de gemeenschappelijke ambities van TAKT en C-mine stimuleren een organisch groeiproces naar elkaar. Dit proces vormt de basis van de fusie tussen TAKT Dommelhof en de werkplaats van C-mine en is het begin van C-TAKT.

Partners

In Situ

In Situ is een Europees platform voor artistieke creatie in de openbare ruimte. Een plek die zowel een fysieke locatie als een virtuele ruimte biedt voor discussie en profilering, zodat kunst in de openbare ruimte kan op zichzelf een artistiek genre kan worden. Voor de partners van het IN SITU-netwerk is de geboorte van een grootschalige Vlaamse instelling, c-takt, een belangrijke gebeurtenis. Rond een thema dat identiek is aan het C-TAKT-project (steun voor het creëren van transdisciplinaire kunst), is het volgende programma van het netwerk gebaseerd op gemeenschappelijke doelstellingen: uitwisseling en mobiliteit van kunstenaars en werken, internationaal residentieprogramma, opleiding van artiesten (in verband met de FAI-AR in Marseille en CIFAS in Brussel), expertise, internationale coproductie en distributie. Dankzij de positionering en de grootte ervan zal c-takt een van de belangrijkste partners van het netwerk zijn, waardoor Vlaamse artiesten in Europa kunnen schitteren. Pierre Sauvageot

wpZimmer

wpZimmer is een (inter)nationale residentieplek voor podiumkunstenaars met een focus op dans, performance en hybride werkvormen. Ze werken samen met C-TAKT uit geloof in het nieuwe verhaal, vertrouwen in de mensen die het schrijven en respect voor de wijze waarop zij omgaan met kunstenaars. wpZimmer ziet een grote meerwaarde in het verenigen van de krachten: vooral op vlak van de ontwikkeling en creatie van werk in de publieke ruimte. Eén van onze aandachtspunten voor de toekomst is de opbouw van een nieuw publiek voor artiesten die focussen op de vernieuwing van artistieke werkvormen buiten de theaterzaal. C-TAKT beschikt op dit terrein over unieke knowhow, een goed uitgeruste infrastructuur en een breed internationaal netwerk. Samen willen we inzetten op doorgedreven artistiek overleg en gerichte kennisdeling. Carine Meulders

Platform 0090

Platform 0090 is een internationale werkplaats met aandacht voor hybride kunstvormen. De werking van Platform 0090 wordt aangestuurd vanuit de vraag van de kunstenaars naar meer contacten en uitwisseling en vanuit de dringende nood aan actieve ondersteuning bij de creatieve processen. Platform 0090 heeft een nomadische structuur, is ‘een huis zonder huis’. Het is een bewuste keuze om geen vaste stek te hebben, maar om in plaats daarvan, samen te werken met bestaande structuren om zo alternatieve ruimtes te creëren. In het verleden hebben we reeds samengewerkt met Takt Dommelhof en C-mine. Deze ervaring geeft ons vertrouwen in de kwaliteit en aandacht van deze partners. Omdat Platform 0090 ook een “hub” is van (inter)nationale netwerken vinden we het een meerwaarde om ook voor onze kunstenaars een koppeling te maken met c-takt. Wim Viane en Mesut Arslan

Musica

Musica werkt al jarenlang succesvol samen met TAKT en Provinciaal Domein Dommelhof voor Babelut Festival en het community art festival Samhain. Het nieuwe C-TAKT platform zal deze samenwerking nog meer toespitsen op ondersteuning van artiesten die vernieuwend werk brengen in de publieke ruimte. Met Klankenbos en Klankatlas bezit Musica veel expertise op gebied van klankkunst, bij uitstek een hybride, transdisciplinaire kunstvorm. Musica brengt naast muzikale expertise ook een breed netwerk rond muziekcreatie en talentontwikkeling in het platform. Omgekeerd biedt de productiefunctie van C-TAKT doorgroeikansen voor beloftevolle kunstenaars die actief zijn in onze ontwikkelingstrajecten. We geloven daarom dat c-takt tot een organische schaalvergroting kan leiden die de artistieke lat hoger legt en de uitstraling van innovatieve kunstpraktijken in de euregio vergroot. Paul Craenen

SoAP

SoAP is een theaterproductieplatform die vanuit haar werking expertise bundelt en deelt, de artistieke kwaliteit tijdens een proces garandeert en de maatschappelijke waarden hoog in het vaandel draagt. Makers bij SoAP krijgen lange termijn ondersteuning, werken zelfstandig en krijgen per project een team op maat. In de prille fase van een project kunnen makers experimenteren en onderzoek doen binnen de veilige ‘muren’ van c-takt. Door het werken in zowel Vlaanderen als Nederland biedt SoAP een brug voor de Vlaamse makers binnen C-TAKT naar het Nederlandse veld. Ons transdisciplainere beeldende en performatieve werk sluit goed aan bij de internationale positionering van C-TAKT. Naast deze netwerkmatige voordelen, geniet SoAP ook van de aanwezige technische kennis en de facilitaire mogelijkheden van c-takt. Benoît Vanraes

Partnerprojecten

Bekijk hier onze partnerprojecten van: