Rita Hoofwijk

Biografie

Rita Hoofwijk studeerde in 2016 af aan Toneelacademie Maastricht. Haar afstudeerscriptie Verwondering verkennen won de scriptieprijs van de Faculteit van de Kunsten. Na haar studie werkte ze als kunstenaar o.a. in opdracht van de Van Eyck academie, nam ze deel aan Atelier Oerol/Over het IJ Festival en is ze als maker verbonden aan SoAP en VIA ZUID. In haar werk onderzoekt zij de ontmoeting, de tijdelijke relatie tussen performer en publiek of tussen toeschouwers onderling, waarbij de ervaring gezamenlijk wordt beleefd. Ze is niet zozeer geïnteresseerd in het creëren van nieuwe realiteiten, als wel in het observeren van de bestaande, waarneembare werkelijkheid. Zo focust haar werk op de blik van de bezoeker, welke ze middels een gestuurde kijkrichting uitnodigt zijn omgeving op een andere manier waar te nemen.

Meer info

Rita Hoofwijk

Foto: Vivian Keulards

In residentie facing faces

facing faces is een installatie die mensen laat kijken naar mensen. Deze performatieve installatie is een voorstel tot nadenken over hoe we mekaar bekijken en aanschouwen. Rita Hoofwijk stelt met deze installatie de vraag wat er  gebeurt in onze gedachten wanneer we dagelijks de mensen om ons heen in de ogen kijken. Als een analoge film wordt een rol met portretten door Rita Hoofwijk voor hun ogen afgedraaid. Ieder gezicht draagt een titel die vertelt hoe deze persoon gezien is. Die beschrijving kleurt de blik, blijft onvolledig, biedt een kader aan de kijker en stelt de vraag: “Hoe zie je zelf?”. Het gaat er om dat we samen opnieuw langer en intensiever kijken.

details project

In residentie Finisterre

Finisterre is een installatie van kunstenaar Rita Hoofwijk. Het werk was onderdeel van het Over Het IJ Festival 2019 en was van 5 t/m 14 juli j.l. te bezoeken aan de IJkade op de NDSM-werf in Amsterdam.

Kaap Finisterre ligt in Spanje, aan zee. De Romeinen dachten dat de aarde daar ophield. In de kosmologie bestaat er een term die de grens beschrijft tot waar onze waarneming reikt, de ‘gebeurtenissenhorizon’. Het is onmogelijk om daar voorbij te kijken. De installatie Finisterre bevindt zich aan de waterkant. Hier worden mogelijke gebeurtenissen achter de horizon verkend.

Theaterkrant: ‘Finisterre overvalt je met de schoonheid van het alledaagse en dwingt je te vertrouwen op iets wat aanvankelijk angst inboezemt. Het voelt werkelijk alsof je dat water en die stad nog nooit eerder hebt gezien, en de suffige skyline van Amsterdam is ineens magistraal.’

 

details project