Rita Hoofwijk

Biografie

Rita Hoofwijk studeerde in 2016 af aan Toneelacademie Maastricht. Haar afstudeerscriptie Verwondering verkennen won de scriptieprijs van de Faculteit van de Kunsten. Na haar studie werkte ze als kunstenaar o.a. in opdracht van de Van Eyck academie, nam ze deel aan Atelier Oerol/Over het IJ Festival en is ze als maker verbonden aan SoAP en VIA ZUID. In haar werk onderzoekt zij de ontmoeting, de tijdelijke relatie tussen performer en publiek of tussen toeschouwers onderling, waarbij de ervaring gezamenlijk wordt beleefd. Ze is niet zozeer geïnteresseerd in het creëren van nieuwe realiteiten, als wel in het observeren van de bestaande, waarneembare werkelijkheid. Zo focust haar werk op de blik van de bezoeker, welke ze middels een gestuurde kijkrichting uitnodigt zijn omgeving op een andere manier waar te nemen.

Meer info

SoAP – Rita Hoofwijk

Foto: Vivian Keulards

In residentie facing faces

facing faces is een installatie die mensen laat kijken naar mensen. Deze performatieve installatie is een voorstel tot nadenken over hoe we mekaar bekijken en aanschouwen. Rita Hoofwijk stelt met deze installatie de vraag wat er  gebeurt in onze gedachten wanneer we dagelijks de mensen om ons heen in de ogen kijken. Als een analoge film wordt een rol met portretten door Rita Hoofwijk voor hun ogen afgedraaid. Ieder gezicht draagt een titel die vertelt hoe deze persoon gezien is. Die beschrijving kleurt de blik, blijft onvolledig, biedt een kader aan de kijker en stelt de vraag: “Hoe zie je zelf?”. Het gaat er om dat we samen opnieuw langer en intensiever kijken.

details project