Marcos Simoes

Biografie

Marcos Simoes is een choreografische kunstenaar en een artiest die in Brussel woont. Sinds 2002 maakt hij uitvoeringen in zijn eentje of in samenwerking met andere artiesten.

Als het lichaam zijn werkmateriaal is, gebruikt hij in zijn uitvoeringen verschillende media: beweging, geluid, video, tekening, beeld en textiel om situaties en contexten te creëren waarin hij andere vormen van relateren en communiceren verkent: door emoties, tussenwerpsels, gebaren en extra sensorische perceptiepraktijken.

Hoe laten we andere krachten het werk binnenkomen? Hoe betrekken we proces, intuïtie en niet weten in het werk? En hoe geven we ruimte aan andere logica van maken en manieren van begrijpen?

Zijn werk stelt modi van relationaliteit, samenwerking, productie en betekeniscreatie in vraag.

In residentie How not to be understood?

In dit project benadert Marcos Simoes kunst als een geest. Een geest die de kunstenaar omringt en die voortdurend actief is tijdens het proces en op onvoorspelbare manieren verschijnt – alsof hij uit een schijnbare ruimte van niets komt. Een geest die vormloos is op zoek naar een vorm, het oneindige op zoek naar het eindige (vorm) en weer naar het oneindige door de kijker.

Om deze aanwezigheid te begrijpen, werkt hij aan het idee van een verzameling – een kunstgerelateerde verzameling in de vorm van video’s. Hij is geïnteresseerd in hoe ik door een verzameling van stukken / fragmenten van afbeeldingen een Geest kan creëren? Een aanwezigheid in continue beweging, die volgt, beïnvloedt, verschijnt en werkt samen met mij tijdens het vormgeven van dit werk. Een geest die werkt als een onzichtbare dramaturg.

How not to be understood? is een liefdesrelatie met kunst. Liefde als een doorgang naar de ander, een proces van alteriteit, van deterritorialisering, een ervaring buiten het lichaam in de veelvoud van de ander, een creatieve kracht.

Kunst als liefde. Kunst als een geest.

details project