Lieke Benders

Biografie

Lieke Benders groeide op naast de kerk in Sittard. In 2003 studeerde zij af als regisseur aan Toneelacademie Maastricht. Sinds 2010 is ze algemeen directeur van de stichting Hoge Fronten. Binnen de organisatie is ze de spil in het ontwikkelingsproces van nieuwe producties én in de uitvoering ervan. Haar werk bevindt zich op de grens tussen beeldende kunst en theater, tussen theater en het dagelijks leven, tussen traditionele en nieuwe theatrale vormen. Met het ontstaan van het verhaal ontstaat pas de passende vorm.

Meer info

Hoge Fronten

Foto: Saris & den Engelsman