Foto door Sara Claes

Ine Claes

Biografie

Ine Claes is een kunstenaar die performances, geluidsprojecten en installaties maakt.
Ze werkt met stem, beweging, muziek, geluid, ruimte en visuele kunst.
Ine Claes werkt samen met verschillende muzikanten, componisten, beeldend kunstenaars en artiesten.
Ze houdt ook van tekenen.

Meer info

Ine Claes

Foto: Sara Claes

In residentie As Far As We Can Tell

Ine Claes is als performer, choreografe en vocaliste geïnteresseerd in de creatie van een totaalconcept waarin zij elk element van een performance zelf ontwikkelt zodat er een coherent geheel ontstaat. Daarom werkt Ine Claes niet met bestaande composities, maar ontwikkelt ze zelf het geluid, in dit geval de vocalisatie, die past in haar performances. Op die manier ontstaan er voorstellingen die duidelijk herkenbaar zijn en terug gebracht kunnen worden op de maker.

Als basis voor deze methodiek wil Ine Claes vertrekken vanuit desoriëntatie die veroorzaakt wordt d.m.v. multi-tasking. Ze wil onderzoeken wat de impact van het simultaan uitvoeren van verschillende taken heeft op de kwaliteit van elke individuele taak. Ine Claes vermoedt dat die taken die geautomatiseerd aanwezig zijn automatisch gesteld zullen worden en dat alle aandacht en energie van de performer geschonken zal moeten worden aan de uitvoering van de niet-geautomatiseerde taak. Ze vermoedt dat hierdoor de geautomatiseerde taak in zijn meest uitgepuurde vorm naar boven komt. Het eerste deel van dit onderzoekspunt zal erin bestaan dit vermoeden aan de realiteit te toetsen en te onderzoeken of de multi-tasking inderdaad leidt tot desoriëntatie en het bovenkomen van natuurlijke handelingen.

Een tweede focus binnen deze onderzoeksvraag is de ontwikkeling van een eigen leesbaar notatiesysteem voor haar composities. Ine is niet klassiek geschoold en wil zich ook niet in die richting al te doorgedreven bijscholen om zich niet vast te laten leggen binnen een bepaalde structuur. Om een degelijke technische basis te leggen zal Ine Claes tijdens deze onderzoeksfase compositielessen volgen bij componist Pierre Slinckx en samenwerken met artistiek assistent Mathieu Calleja.

Ine Claes wil in een derde onderzoeksfase samen met haar team onderzoeken en experimenteren hoe geluid op een zo natuurlijk mogelijke manier versterkt en verspreid kan worden. Ze wil de dansers en vocalisten tijdens elke experimentele sessie voorzien van een geluidsversterking. Deze werkwijze biedt haar een nulpunt van waaruit ze kan vertrekken om te kijken hoe de versterking de compositie, het stemgebruik en de choreografie beïnvloedt. Door deze onmiddellijke integratie hoopt Ine Claes stem en geluid op een logische, natuurlijke manier aan elkaar te kunnen linken. Samen met Marc Doutrepont zal ze op zoek gaan naar verschillende manieren van amplificeren om op die manier verschillende texturen en landschappen te creëren die decompositie kunnen beïnvloeden.

details project