Collectief Publiek Geluid

Biografie

Collectief Publiek Geluid is een groep van jonge makers (16-35 jaar) dat zich richt op muzikale en transdisciplinaire creatie in de publieke ruimte. het collectief van 10 à 15 deelnemers wordt samengesteld uit jonge muzikanten, geluidskunstenaars, performers, urbanisten en andere creatieve enthousiastelingen. Voor elke nieuwe context in de publieke ruimte wordt nagedacht over hoe de architectuur en activiteiten van een specifieke plaats de artistieke mogelijkheden bepalen. Om dit proces van reflectie en experiment te sturen wordt er voor elke context coaching voorzien door een gast uit de professionele sector; dit kan een geluidskunstenaar, urbanist of transdisciplinaire performer zijn.

Meer info

Collectief Publiek Geluid

Foto: Tom Verbruggen

In residentie Geluid in de Publieke Ruimte

Wat betekent het om te creëren voor een publieke plek, ten opzichte van de klassieke concertzaal? Met welke factoren moet rekening gehouden worden bij het musiceren op straten en pleinen, welke mogelijkheden biedt het naar presentatie en publiek toe, en wat zijn de risico’s (bv. weersomstandigheden, kritiek van passanten)? Voor elke nieuwe context wordt nagedacht over hoe de architectuur en activiteiten van een specifieke plaats de artistieke mogelijkheden bepalen. Om dit proces van reflectie en experiment te sturen, biedt Musica tweemaal per jaar een context met een residentie en coaching door een gast uit de professionele sector: dit kan een geluidskunstenaar, componist, stedenbouwkundige of transdisciplinaire performer zijn.

Een tweede doelstelling van het Collectief is het ontwikkelen van een ‘repertoire’, een ‘canon’ van uitvoerbare werken voor de publieke ruimte: historische performances van Fluxus of John Cage worden samen met eigen creaties in de vorm van processies, stadstunes of wandelingen deel van een ‘catalogus’ waaruit organisaties en festivals selecteren voor hun programmatie.

details project